SKD: jakie błędy w umowie kredytowej mogą być podstawą do jej podważenia?

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu

Sankcja kredytu darmowego SKD dotyczy sytuacji, gdy w umowie znajdują się zapisy niezgodne z przepisami prawa.

Możemy wyróżnić 4 główne kategorie błędów, na które warto zwrócić uwagę:

1️⃣ Zbyt wysokie koszty pozaodsetkowe: Bank może naliczyć prowizje czy opłaty ubezpieczenia, które przekraczają dopuszczalny poziom. To mogą być niebagatelne kwoty, które warto dokładnie zbadać.

2️⃣ Różnica między kwotą faktycznie otrzymaną z Banku, a kwotą wskazaną w treści umowy: Czasem w umowie widnieje inna kwota niż ta, którą faktycznie otrzymałeś. Nawet kilkadziesiąt złotych różnicy może być już podstawą do wystąpienia przeciwko Bankowi i dochodzenia swoich roszczeń.

3️⃣ Błędne lub brakujące informacje: Bank ma obowiązek jasno przedstawić wszystkie koszty związane z kredytem. Braki czy nieścisłości w informacjach mogą być powodem do podważenia takiej umowy.

4️⃣ Niewłaściwe oprocentowanie: Jeśli kwota, którą otrzymałeś różni się od tej w umowie, może to wpłynąć na całkowity koszt kredytu. Nawet niewielka różnica może oznaczać straty dla Ciebie.

Poznaj swoje prawa jako konsument i zaufaj specjalistom z naszej Kancelarii!

💡✍️ #KredytKonsumencki #PrawaKonsumenta #FinanseOsobiste