KSeF przesunięty na 2026 r.

ksef

Spis treści:

1. Do kiedy obligatoryjny KSEF został odroczony?

2. Czy będą dwa terminy na wdrożenie KSEF?

 

Obowiązek przesyłania ustrukturyzowanych faktur wejdzie jednak w życie od 1 lutego 2026 r. Ma on dotyczyć wszystkich podatników VAT – zarówno czynnych jak i zwolnionych. To efekt dotychczasowego audytu przygotowań informatycznych i bardzo krytycznej oceny dotychczasowych rozwiązań jego autorów, jaki Ministerstwo Finansów zamówiło. W praktyce prace nad KSeF (Krajowy System e-Faktur) rozpoczynają się w dużej mierze od nowa.

Do kiedy obligatoryjny KSEF został odroczony?

Nowy termin wejścia w życie to 1 lutego 2026 r. Wynika to projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (UD49), przyjętego przez Radę Ministrów. Teraz zmiany trafią do Sejmu. Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2024 r., zgodnie bowiem z obecnymi przepisami, właśnie od tego momenty czynni podatnicy VAT mieli zacząć obowiązkowo wystawiać ustrukturyzowanych faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy o KSeF już od dawna obowiązują w swojej fakultatywnej odsłonie. Przedsiębiorcy mogą więc już dziś wystawiać i odbierać faktury ustrukturyzowane – jednak do tej pory nie jest to częsta praktyka.

Czy będą dwa terminy na wdrożenie KSEF?

Początkowo KSeF miał być wdrażany etapowo. Zakładano, że od 1 lutego 2026 r. elektroniczne wystawianie faktur będzie dotyczyło przedsiębiorców, których wartość sprzedaży przekroczyła 200 mln zł, a pozostali podatnicy dołączyliby do systemu od 1 kwietnia 2026 r. Takie rozwiązanie nie zostało jednak ostatecznie zaakceptowane. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, objęcie wszystkich podatników jedną datą obowiązku KSeF wynika z długiego terminu odroczenia KSeF oraz stanowi odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane w trakcie konsultacji. Duże przedsiębiorstwa musiałyby bowiem opracować specjalne procedury i odrębne procesy wysyłki faktur, aby stosować je przez zaledwie dwa miesiące.