Blog

Jak zabezpieczyć się pod kątem zgodności z przepisami o podatku u źródła (WHT) przy wypłacie dywidendy na rzecz zagranicznej spółki?

Kancelaria Prawna Madejczyk uzyskała dla naszego Klienta opinię Lubelskiego Urzędu Skarbowego o stosowaniu preferencji – która potwierdza, że firma może…

Czy wydłużenie terminu legalnego pobytu jest już pewne?

Legalny pobyt obywateli Ukrainy przebywających w Polsce przed wybuchem wojny

Spis treści: 1. Kogo dotyczy Specustawa – wątpliwości 2. Szeroki zakres zastosowania Specustawy 3. Legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli…

Jakie argumenty prezentują zwolennicy przeciwnego stanowiska?

Kredyty w CHF: wyrok TSUE dot. zasądzania odsetek od świadczenia, które podlega zwrotowi na rzecz konsumenta

Spis treści: 1. Spór o datę początkową naliczania odsetek od banku 2. Co wynikało z uchwały Sądu Najwyższego III CZP…

Agentowi należy się prowizja także w sytuacji, gdy spełnienie świadczenia przez klienta nastąpiło po ustaniu umowy agencyjnej

Spis treści: 1. Wynagrodzenie w umowie agencyjnej 2. Do kiedy agent jest uprawniony do otrzymania prowizji? 3. Czy agent jest…

publikacja prasowa

Sukces Kancelarii – zawieszenie spłaty rat w sprawie p-ko Getin Noble Bank

Kolejny sukces naszej Kancelarii. Nasi Klienci w sprawie wytoczonej przeciwko Getin Noble Bank uzyskali zabezpieczenie powództwa poprzez uprawnienie Kredytobiorców do…

Legalny pobyt obywateli Ukrainy

Kiedy fundacja rodzinna musi zapłacić podatek?

Spis treści: 1. Podatek CIT – zwolnienie, ale… 2. Czy od świadczeń na rzecz beneficjentów jest PIT?   Fundacja rodzinna…

Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

Nie ma już wątpliwości, jak spółka powinna wejść w estoński CIT

Spis treści: 1. Jak przejść na estoński CIT w trakcie roku? 2. Co rozstrzygnął Dyrektor KAS?   W trakcie 2023…

Połączenie spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego

Spis treści: 1. Kiedy można zastosować połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego? 2. Podział uproszczony jako alternatywa 3. Jak przebiega procedura…

Kolejny sukces kancelarii – nasz klient zaczyna życie bez długów !

Kolejny raz przychodzimy z dobrymi wiadomościami, ponieważ w dniu 09 listopada 2023 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV…