Blog

PZP: powoływanie się na doświadczenie zdobyte w spółce cywilnej

Spis treści: 1. Czy spółka cywilna to konsorcjum? 2. Na jakie doświadczenie może powoływać wspólnik spółki cywilnej?   Na gruncie…

Osoba prawna ma prawo do zadośćuczynienia – Uchwała SN III CZP 22/23

Sukces Kancelarii w sprawie CHF: Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu

Szanowni Państwo, mamy dobrą wiadomość. Sąd Apelacyjny w Łodzi udzielił zabezpieczenia poprzez udzielenie naszym Klientom uprawnienia do wstrzymania obowiązku dokonywania…

Wraca minimalny podatek dochodowy CIT

Wraca minimalny podatek dochodowy CIT

Spis treści: 1. Na czym polega minimalny podatek dochodowy? 2. Jak wyliczyć minimalny podatek dochodowy?   Minimalny podatek dochodowy CIT…

Jak przebiega procedura uproszczona połączenia spółek?

Czy posłużenie się znakiem towarowym w negatywnym komentarzu może naruszać prawa własności intelektualnej?

Spis treści: 1. Jakie są uprawnienia właściciela unijnego znaku towarowego? 2. Czy posłużenie się znakiem towarowym w negatywnym komentarzu może…

kredyt we frankach wyrok sądu

Nowe progi unijne i nowy średni kurs w zamówieniach publicznych

Spis treści: 1. Co zmienia się w umowach koncesji? 2. Od kiedy obowiązuje nowe progi?   W dniu 6 grudnia…

Kolejny sukces Kancelarii – nasza Klientka zaczyna nowy rok bez długów !

Nowy rok zaczynamy dobrymi wiadomościami, ponieważ w dniu 05 stycznia 2024 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział…

Czy od świadczeń na rzecz beneficjentów jest PIT?

Warto wystąpić o opinię o stosowaniu preferencji w podatku u źródła

Spis treści: 1. Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji? 2. Uwaga na podatek u źródła   Począwszy od 2022 r.…

Finansowanie posiłków dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Spis treści: 1. Co można finansować z ZFŚS? 2. Czy posiłki można finansować z ZFŚS?   Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych…

Wyrok TSUE frankowicze

Zbyt wysoka prowizja za udzielenie pożyczki lub kredytu może naruszać prawa konsumenta – wyrok TSUE

Spis treści: 1. Jakie pytania zadał Sąd odsyłający? 2. Czy wysoka prowizja może być nieuczciwym warunkiem umownym? 3. Czy istnienie…

Jaka jest istota podziału przez wyodrębnienie

Zawarcie umowy, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Spis treści: 1. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych 2. Niezależność Przesłanek 3. Podstawa prawna przetwarzania danych przy zawieraniu umowy 4.…