Blog

Nieruchomości rolne w Fundacji Rodzinnej

Spis treści: 1. Jak było do 5 października 2023 r. ? 2. Jak jest obecnie ? 3. Czy ograniczenia obowiązują…

Osoba prawna ma prawo do zadośćuczynienia – Uchwała SN III CZP 22/23

Sukces Kancelarii w sprawie CHF: Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu w Banku Millennium

Szanowni Państwo, mamy dobrą wiadomość. Otóż Sąd Okręgowy w Sieradzu, I Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia powództwa poprzez ustalenie, że w…

fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna nie zapłaci podatku od sprzedaży akcji wniesionych przez fundatora

Spis treści: 1. Jaką działalność może prowadzić fundacja rodzinna? 2. Czy fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku?   Okazuje się,…

Członek zarządu nie zawsze będzie podatnikiem VAT

Spis treści: 1. Czy menadżer jest podatnikiem VAT? 2. W jakich warunkach menadżer może być podatnikiem VAT?   Jak orzekł…

Sukces Kancelarii: Unieważnienie umowy CHF z Bankiem Raiffeisen !

W dniu 24.01.2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał wyrok na mocy którego unieważnił umowę o kredyt hipoteczny, zawarty…

Jak połączyć spółkę posiadającą nieruchomością rolną?

Spis treści: 1. Jak kwalifikuje się nieruchomość rolną ? 2. Czy muszę uzyskać zgodę przy połączeniu spółki z nieruchomością rolną…

Nowelizacja prawa budowlanego

Brak gwarancji zapłaty w umowach o roboty budowalne zawartych ze Skarbem Państwa

Spis treści: 1. Czym jest gwarancja zapłaty za roboty budowlane? 2. Czy Skarb Państwa będący Inwestorem zobowiązany jest do przedłożenia…

Do kiedy agent jest uprawniony do otrzymania prowizji?

Sukces Kancelarii: Nasi Klienci zawarli bardzo korzystną ugodę z mBankiem !

Nasi Klienci, których reprezentowaliśmy w postępowaniu sądowym przeciwko mBank S.A., otrzymali propozycję zawarcia ugody, która zakładała umorzenie całego pozostałego kredytu…

Sukces Kancelarii w sprawie CHF: Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu

Szanowni Państwo, mamy dobrą wiadomość. Otóż Sąd Okręgowy w Łodzi, XII Wydział Cywilny Rodzinny udzielił zabezpieczenia poprzez udzielenie naszym Klientom…

Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

Darowizny w celach dobroczynnych na święta bez estońskiego CIT

Spis treści: 1. Czy darowizna jest opodatkowana estońskim CIT? 2. Czy darowizna może być opodatkowana estońskim CIT?   Okazuje się,…