Kategoria: Restrukturyzacje

upadłość konsumencka

Upadłość czy restrukturyzacja spółki z o.o. – co wybrać?

Co wybrać: upadłość czy restrukturyzację? W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, iż przedsiębiorca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest w stanie…

Układ częściowy

Ile potrzeba głosów, aby przegłosować układ

Znaczenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Zawarcie układu to kluczowy moment każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości…

zarzut potrącenia

Upadłość czy likwidacja spółki z o.o. – co wybrać?

Upadłość czy likwidacja spółki z o.o.? We wcześniejszych wpisach była poruszana problematyka obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, odpowiedzialności za…

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a postępowanie restrukturyzacyjne

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Jak wskazywano w jednym z wcześniejszych wpisów, na przedsiębiorcach i ich reprezentantach ciąży ustawowy…

ustawa developerska

Propozycje układowe w postępowaniu restrukturyzacyjnym dewelopera

Prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych sektorach gospodarki jest obarczone dużym ryzykiem, w związku z ich dużą wrażliwością na sytuację gospodarczą…

zakaz karalności

Odpowiedzialność karna w postępowaniu restrukturyzacyjnym za złożenie nieprawdziwych informacji lub zatajenie informacji

Postępowanie restrukturyzacyjne jest postępowaniem, które może zostać zainicjowane przez przedsiębiorcę, który w związku z problemami finansowymi swojej firmy stał się…