Kategoria: RODO

multiagent

Czy multiagent może zostać uznany za Administratora danych osobowych ?

Zgodnie z obowiązująca (  jeszcze ) ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r., pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Ustawa wskazuje, iż agent ubezpieczeniowy dokonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, zwanych dalej „czynnościami agencyjnymi”,

Czytaj dalej

Monitoring w gminach

Monitoring w gminach a RODO

Sporo zamieszania wywołują kwestie monitoringu wizyjnego. Mimo, iż jest to tylko jeden z przykładów monitoringu, którego może dotyczyć RODO, to jako najbardziej klasyczny przykład wzbudził najwięcej zainteresowania. Wydaje się, iż całe zamieszanie nie mam uzasadnienia, ponieważ ustawodawca zadbał o tą kwestię. Na podstawie art. 114 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018

Czytaj dalej

Zawiadomienie o wyznaczeniu Inspektora Danych Osobowych.

Administratorzy danych, którzy zdecydowali się na wyznaczenie IOD winni zgłosić go w odpowiedni sposób do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z art. 10 ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. powinno się to dokonać w terminie 14 dni od dnia jego wyznaczenia. W zawiadomieniu należy podać: imię, nazwisko inspektora adres poczty

Czytaj dalej

RODO a monitoring

RODO a monitoring wg nowelizacji kodeksu pracy

W związku z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE problematyczną kwestią stał się monitoring. Jako podstawę legitymizująca wskazywano  art. 6 ust. 1 lit. f

Czytaj dalej

RODO

RODO – aktualizacja obowiązku informacyjnego a przepisy przejściowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako RODO nie zawiera wyraźnych przepisów przejściowych w zakresie aktualizacji obowiązków informacyjnych. Ustawodawca unijny nie wypowiedział się w

Czytaj dalej

Inspektora Danych Osobowych

Podmioty publiczne zobowiązane do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych wg RODO

Zgodnie z artykułem 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l) – dalej jako RODO –  Administrator i podmiot

Czytaj dalej

RODO

Zaniechanie obowiązku informacyjnego wg RODO

Częstym problemem w związku z wdrożeniem  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l) – dalej jako RODO – jest

Czytaj dalej

Przepisy Rodo

Przepisy RODO

Co z dotychczasowymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (ABI) po wejściu w życie przepisów RODO? Po wejściu do bezpośredniego stosowania w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „RODO” zwanego również „GDPR” od General Data Protection Regulation) rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających odgrywać będą

Czytaj dalej

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – po wejściu w życie RODO/GDPR

Po wejściu w życie RODO/GDPR zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna, lecz nie w każdym przypadku.   W związku ze zbliżającym się wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych pojawia się pytanie, czy zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone na gruncie dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych pozostaną skuteczne i ważne po

Czytaj dalej