Kategoria: RODO

Przetwarzanie danych osobowych pracowników z krajów trzecich

Spis treści: 1. Jaki jest zakres zastosowania RODO w kontekście zatrudnienia 2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przy zatrudnieniu…

RODO

UOKiK też może stwierdzić naruszenie RODO – na potrzeby badania pozycji dominującej

Spis treści: 1. Meta Platforms vs. Bundeskartellamt, (wyrok z dn. 4 lipca 2023, sygn. akt: C-252/21) 2. Ustalenia TSUE dot.…

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej – kiedy możemy przetwarzać dane osobowe na tej podstawie?

Spis treści: 1. Co oznacza żywotny interes osoby fizycznej ? 2. Na czym polega niezbędność przetwarzania dla ochrony żywotnych interesów?…

e-doręczenia

Czy można wysyłać do klientów prośbę o opinię bez zgody?

Aby wysyłać do klientów tzw. informację handlową należy mieć najpierw zgodę klienta na takie działanie. Pisaliśmy o tym w artykule…

Umowa o wykorzystanie wizerunku danej osoby, a RODO

Wizerunek osoby jest jednym z rodzajów danych osobowych i podlega ochronie zgodnie z przepisami RODO. Przetwarzanie danych osobowych, w tym…

Wprowadzasz pracę zdalną? Nie zapomnij o RODO !!!

7 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca przepisy dotyczące pracy zdalnej pracownika. Do tej pory praca…

split payment

Prywatny telefon w pracy – co na to RODO?

Spis treści: 1. Służbowy sprzęt = większa kontrola? 2. Czy praca na prywatnym sprzęcie = ryzyko? 3. Korzystanie z prywatnego…

Numer telefonu jako dane osobowe – czy na pewno?

Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Do niedawna nie ulegało…

Przetwarzanie danych osobowych byłych klientów / kontrahentów

Przesłankami legalności przetwarzania danych osobowych przez Administratora są istnienie celu przetwarzania danych osobowych oraz istnienie co najmniej jednej podstawy prawnej…

Spółki komandytowe

Zgoda na mailing ofert – czy jest potrzebna?

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jako podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych, często jest nadużywana – w tym znaczeniu, że…