Kategoria: RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych przy wysyłce newslettera

Inspektor Ochrony Danych nie może wyręczać Administratora

Spis treści: 1. Kontrola działalności IOD – Lista 27 pytań 2. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu IOD 3. Jakie zadania ma Inspektor…

Jaka jest istota podziału przez wyodrębnienie

Zawarcie umowy, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Spis treści: 1. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych 2. Niezależność Przesłanek 3. Podstawa prawna przetwarzania danych przy zawieraniu umowy 4.…

Czy trzeba odbierać zgodę na otrzymywanie newslettera?

Spis treści: 1. Newsletter a RODO 2. Podstawa prawna przetwarzania danych przy wysyłce newslettera 3. Newsletter w oparciu o prawnie…

prawa i obowiązki użytkowników-twórców treści

Wykorzystanie wizerunku dzieci do celów promocyjno-marketingowych

Spis treści: 1. Korzystanie z wizerunku – prawne aspekty 2. Zakres samodzielnego działania dziecka 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych…

Co może sprawdzać pracodawca?

Czy pracodawca może informować, że pracownik jest na chorobowym?

Spis treści: 1. Czy informacja o przebywaniu na zwolnieniu chorobowym to dane osobowe? 2. Kiedy pracodawca może przetwarzać dane o…

Przetwarzanie danych osobowych pracowników z krajów trzecich

Spis treści: 1. Jaki jest zakres zastosowania RODO w kontekście zatrudnienia 2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przy zatrudnieniu…

RODO

UOKiK też może stwierdzić naruszenie RODO – na potrzeby badania pozycji dominującej

Spis treści: 1. Meta Platforms vs. Bundeskartellamt, (wyrok z dn. 4 lipca 2023, sygn. akt: C-252/21) 2. Ustalenia TSUE dot.…

Inspektor Ochrony Danych

Ochrona żywotnych interesów osoby fizycznej – kiedy możemy przetwarzać dane osobowe na tej podstawie?

Spis treści: 1. Co oznacza żywotny interes osoby fizycznej ? 2. Na czym polega niezbędność przetwarzania dla ochrony żywotnych interesów?…

e-doręczenia

Czy można wysyłać do klientów prośbę o opinię bez zgody?

Aby wysyłać do klientów tzw. informację handlową należy mieć najpierw zgodę klienta na takie działanie. Pisaliśmy o tym w artykule…

Umowa o wykorzystanie wizerunku danej osoby, a RODO

Wizerunek osoby jest jednym z rodzajów danych osobowych i podlega ochronie zgodnie z przepisami RODO. Przetwarzanie danych osobowych, w tym…