Nadciąga kasowy PIT

Spis treści:

1. Jakie będą warunki kasowego PIT?

2. Kiedy będzie kasowy PIT?

 

Znamy już założenia kasowego systemu rozliczania PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) przewidzianego dla przedsiębiorców, które nie otrzymują zapłaty od swoich wierzycieli i nie mogą skorzystać z ulgi na złe długi. W ten sposób moment powstania przychodu zostanie powiązany z rzeczywistym momentem otrzymania należności, a nie daty wystawienia faktury lub wykonania usługi.

Jakie będą warunki kasowego PIT?

Jak czytamy w opisie założeń projektu ustawy, jej celem jest wsparcie w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. W obecnym stanie prawnym, w podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest memoriałowy sposób ustalania przychodów z działalności gospodarczej. Przychodem są bowiem kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Kasowo będą mogli się rozliczać z podatku dochodowego przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że dopiero ją rozpoczynają albo ich przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 500 tys. zł. Z uwagi na bardzo niski górny limit przychodów będzie to więc instrument skierowany do grupy najmniejszych przedsiębiorców, głównie samozatrudnionych. Ponadto metoda ta będzie zastrzeżona tylko dla transakcji między przedsiębiorcami (B2B), a nie przy sprzedaży na rzecz konsumentów. Prawo wyboru kasowego PIT będą mieli podatnicy, którzy rozliczają się na ogólnych zasadach według skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym oraz na ryczałcie.

Warto jednak dodać, że po upływie dwóch lat, licząc od dnia wystawienia faktury, rachunku albo zawarcia umowy, podatnik będzie obowiązany rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzyma od kontrahenta zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę. To odsunięcie w czasie rozpoznania przychodu może polepszyć płynność finansową firm, niemniej jednak będą one musiały pamiętać, że przychód ostatecznie należy rozpoznać.

Jakie będą warunki kasowego PIT?

Kiedy będzie kasowy PIT?

Projekt odpowiedniej nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kw. 2024 r. Regulacja ma szansę wejść w życie jeszcze w tym roku.