MIKOŁAJ DUDA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2008-2013 odbył dzienne studia prawnicze, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.

W 2013 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Deficyt budżetowy i dług publiczny na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” w Katedrze Prawa Finansowego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Henryka Dzwonkowskiego.

W 2015 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego wpisanego na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Doświadczenie zdobywał w największych kancelariach podatkowych w województwie łódzkim, a także w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do Ordynacji podatkowej.

 

Specjalizacja

  • Prawo podatkowe
  • Kontrole podatkowe i postępowania podatkowe

 

Doświadczenie

  • reprezentował w sporach z organami podatkowymi duże podmioty gospodarcze w zakresie podatku dochodowego oraz zwrotu podatku VAT;
  • brał udział w przeglądach podatkowych jednych z największych w Polsce spółek z sektora instytucji finansowych;
  • jest autorem wielu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, w tym dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

Zachęcamy do przeczytania artykułu opublikowanego na łamach gazety kancelarie RP.

MIKOŁAJ DUDA
Doradca podatkowy