MIKOŁAJ DUDA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2008-2013 odbył dzienne studia prawnicze, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego. W 2015 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego wpisanego na listę doradców podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Doświadczenie zdobywał w największych kancelariach podatkowych w województwie łódzkim, a także w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte.

Trener na szkoleniach z zakresu podatków PIT, CIT i VAT dla służb finansowo-księgowych przedsiębiorstw i kadry zarządczej, realizowanych przy udziale m. in. Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie i Łódzkiej Izby Przemysłowo-handlowej.

Autor licznych publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa podatkowego:

 1. Wydzielenie nowej spółki może zainteresować skarbówkę. Rzeczpospolita 01/06/2020
 2. Sporządzanie opinii podatkowych w kontekście przepisów o raportowaniu schematów podatkowych. Monitor Podatkowy 03/2020
 3. Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych. C.H. Beck, 2020 r.
 4. Egzamin na doradcę podatkowego. Pytania otwarte. C.H. Beck, 2020 r.
 5. Rozliczenie bonów po nowemu. Rzeczpospolita 13/07/2018
 6. Kontrola fiskusa w firmie. Poradnik dziennika Rzeczpospolita, 2017 r.
 7. Rejestracja podatnika VAT już nie taka łatwa. Rzeczpospolita 26/06/2017
 8. Przedłużenie terminu zwrotu podatku VAT – kontrowersje związane z nowymi regulacjami. Monitor Podatkowy 04/2017
 9. Postępowanie przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego (stan prawny od 1.3.2017 r.). Monitor Podatkowy 01/2017
 10. Opodatkowanie odpraw pracowników po odejściu z pracy. Kazus podatkowy 01/2017
 11. Praktyczne zagadnienia nowelizacji przepisów o doręczeniach. Monitor Podatkowy 12/2015
 12. Ordynacja podatkowa. Komentarz, H. Dzwonkowski (red.), wyd. 5 C.H. Beck, 2014 r.

Specjalizacja

 • Prawo podatkowe
 • Kontrole podatkowe i postępowania podatkowe

Doświadczenie

 • reprezentował w sporach z organami podatkowymi duże podmioty gospodarcze w zakresie podatku dochodowego oraz zwrotu podatku VAT;
 • brał udział w przeglądach podatkowych jednych z największych w Polsce spółek z sektora instytucji finansowych;
 • jest autorem wielu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego, w tym dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

Zachęcamy do przeczytania artykułu opublikowanego na łamach gazety kancelarie RP.