Darowizny w celach dobroczynnych na święta bez estońskiego CIT

Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

Spis treści:

1. Czy darowizna jest opodatkowana estońskim CIT?

2. Czy darowizna może być opodatkowana estońskim CIT?

 

Okazuje się, że wszelkie formy przekazywania darowizn na cele dobroczynne, na przykład przekazanie świątecznej paczki (Szlachetna Paczka) z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla różnego rodzaju fundacji i organizacji dobroczynnych nie wiąże się z dodatkowym opodatkowaniem w spółkach, które wybrały estoński CIT jako sposób opodatkowania.

Czy darowizna jest opodatkowana estońskim CIT?

Może się wydawać, że przekazanie darowizny przez spółkę, która wybrała estoński CIT powoduje powstanie „ukrytych zysków” do opodatkowania. Można również się zastanawiać, czy wypływ środków w celu wykonania darowizny – nawet na cele dobroczynne – są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą (art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W obydwu przypadkach spółka, która wybrała opodatkowaniem ryczałtem od dochodów spółek (potocznie – estoński CIT) teoretycznie powinna zapłacić podatek ze stawką 10% lub 20% od wartości darowizny. Okazuje się jednak, że Krajowa Informacja Skarbowa nie podziela takiej argumentacji, a darowizny nie będą podlegać opodatkowaniu estońskim CIT.

Przykładem korzystnego dla spółek i organizacji dobroczynnych stanowiska fiskusa jest m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2023 sygn. 0111-KDIB1-1.4010.139.2023.2.BS. Skarbówka dowodzi w niej, że darowizny wywierają wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą, przez co są z nią związane. Spółka, która wybrała estoński CIT, nie płaci więc od nich podatku. Jak wskazał Organ interpretacyjny: Budowanie pozytywnego odbioru w społeczeństwie, a przez to wzrost zaufania pracowników i klientów w przyszłości przełoży się na osiągnięcie celów finansowych, a więc powiększenie przychodów. Koszty darowizn wpisywać się będą zatem w cel osiągnięcia, zabezpieczenia lub uzyskania źródeł przychodów; tym samym będą one związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy i nie podlegają opodatkowaniu Ryczałtem.

Czy darowizna może być opodatkowana estońskim CIT?

Należy jednak wskazać, że w niektórych przypadkach wykonanie darowizny powinno być rozpatrywane w kategoriach „wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą”, co prowadzi do ich opodatkowania. Będzie tak w szczególności w tych przypadkach, gdy darowizny są przekazane bez wyraźnego celu i nie można ich powiązać z działalnością w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Tak samo będzie w sytuacji, gdy darowizny będą przekazane na rzecz podmiotów powiązanych, bowiem w takim wypadku darowizna może wypełniać kryteria „ukrytych zysków”, o których mowa w art. 28m ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych