Wynajem mieszkań w ramach działalności gospodarczej z niższą stawką podatku od nieruchomości

Spis treści:

1. Jaka stawka podatku od nieruchomości dla wynajmu lokali mieszkalnych?

2. Co rozstrzygnął Sąd?

 

W przełomowym orzeczeniu z 15.11.2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 1346/23) uznał, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie długoterminowego najmu lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych powinien odprowadzać podatek od nieruchomości według stawki właściwej dla nieruchomości mieszkalnych, a nie według najwyższej stawki podatku dla nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą.

Jaka stawka podatku od nieruchomości dla wynajmu lokali mieszkalnych?

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie długoterminowego najmu lokali na rzecz osób fizycznych. Najemcy wykorzystywali lokale dla zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych. Podatnik wystąpił o odpowiedź, czy wynajmowane lokale powinien opodatkować najwyższą stawką podatku od nieruchomości dla budynków i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, czy może według stawki właściwej dla budynków i lokali mieszkalnych. Organy podatkowe konsekwentnie uznają, że takie nieruchomości są zajęte na działalność gospodarcza, ponieważ stanowią własność przedsiębiorcy, który osiąga przychody z ich wynajmu.

Jaka stawka podatku od nieruchomości dla wynajmu lokali mieszkalnych?

Co rozstrzygnął Sąd?

WSA w Warszawie orzekł, że nie ma znaczenia, że właścicielem wynajmowanego mieszkania jest spółka. Ważne jest to, komu wynajmuje lokal. Jeśli najemca w mieszkaniu realizuje własne potrzeby mieszkaniowe, to zastosowanie ma niska stawka podatku od nieruchomości. Warto jednak odnotować, że zgoła odmienny wyrok zapadł przed WSA w Gliwicach (wyrok z 19 października 2023 r., sygn. akt I SA/Gl 857/23). Dotyczył on podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy wynajmowali część mieszkalną kamienicy osobom, które zaspokajały w nich własne potrzeby mieszkaniowe. Według WSA w Gliwicach właściwa jest stawka najwyższa określonego dla nieruchomości zajętych na rzecz działalności gospodarczej.