Uwaga na optymalizację podatków dochodów zarządu

Czy jest przelew wierzytelności?

Spis treści:

1. Jak optymalizować dochód menadżera?

2. Czemu fiskus uznał działanie za sztuczne?

 

Fiskus usztywnia stanowisko w zakresie członków zarządu spółek, którzy optymalizują opodatkowanie poprzez współpracę ze spółką zarówno na podstawie pełnienia funkcji w zarządzie na podstawie powołania, jak i świadczenie tej spółce dodatkowych usług w ramach indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym 19% PIT.

Jak optymalizować dochód menadżera?

Częstym sposobem na optymalizację dochodów menadżera jest rozdzielenie jego obowiązków w ten sposób, że wykonuje on swoje obowiązki na podstawie uchwały o powołaniu na członka zarządu i umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług doradczych lub marketingowych – już jako przedsiębiorca. Czynności dokonywane na podstawie drugiej umowy muszą oczywiście być działaniami całkowicie innymi niż zarządzanie spółką i powinny być wykonywane poza czasem sprawowania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w zarządzie. Taki podział wynika z faktu, że dochodów z umów o zarządzanie nie wolno rozliczać w ramach działalności gospodarczej. Zabrania tego art. 13 pkt 9 ustawy o PIT – nie można od nich płacić 19% podatku liniowego. Jednocześnie przepisy ustawy o PIT (konkretnie chodzi o art. 9a i 30c) nie wykluczają opodatkowania stawką liniową innej działalności wykonywanej na rzecz spółki, z którą przedsiębiorca jest jednocześnie związany umową o zarządzanie. Taką interpretację przepisów ustawy o PIT wielokrotnie zaakceptował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych interpretacjach indywidualnych. Ponieważ menedżer z reguły ma wysokie dochody istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego roczne dochody przekroczą 120 tys. zł i że od nadwyżki zapłaci 32% PIT, wobec czego uzyskanie części dochodów w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej 19% liniowym PIT jest korzystne.

Jak optymalizować dochód menadżera?

Czemu fiskus uznał działanie za sztuczne?

Jeden z menadżerów chciał rozwiązać umowę o pracę ze spółką i kontynuować współpracę ze spółką jako przedsiębiorca wystawiając fakturę VAT oraz pełnić funkcję w zarządzie tej spółki na podstawie powołania. Menadżer wystąpił o wydanie opinii zabezpieczającej przed klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Tymczasem Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odmówił wydania opinii zabezpieczającej, która miałaby chronić członka zarządu przed klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania – Szef KAS dopatrzył się unikania opodatkowania. Odmowa wydania opinii zabezpieczającej została wydana 18 sierpnia 2023 r. (sygn. DKP3. 8082.14.2022). Szef KAS zwrócił uwagę przede wszystkim na korzyść podatkową, którą dzięki planowanym czynnościom osiągnie menedżer. Uniknie w ten sposób 32% podatku od nadwyżki rocznego dochodu ponad 120 tys. zł. Szef KAS uznał także, że osiągnięcie korzyści podatkowej byłoby jednym z głównych celów planowanej zmiany oraz byłoby to również działanie sztuczne, bo jedynym kontrahentem przedsiębiorcy pozostałaby spółka, w której do tej pory menedżer pracował na etacie. W opinii Szefa KAS wykonywałby on działania, które racjonalnie działający członek zarządu i tak miałby obowiązek wykonywać. W praktyce więc doradzałby (w zakresie jakości systemów) samemu sobie jako członkowi zarządu. Odmowna decyzja Szefa KAS pokazuje, że tego rodzaju ruchy mogą okazać się wysoce ryzykowne podatkowo – należy bardzo dokładnie rozdzielić obowiązki menadżera oraz wskazać istotne uzasadnienie rozdzielenia obowiązków, aby uniknąć zarzutu unikania opodatkowania.