Kategoria: Ciekawostki

kurs euro

Średniego kursu złotego w stosunku do euro

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia w zamówieniach publicznych, określające m.in. nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro tj. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz.

Czytaj dalej

„Estoński” CIT – kto i kiedy na nim skorzysta?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie tzw. estońskiego CIT w drugiej połowie 2020 r. lub w 2021 r. Na czym polega proponowany mechanizm opodatkowania i kto z niego skorzysta? Obecnie podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest należny od wypracowanego w danym roku zysku. Dodatkowo jeżeli spółka dystrybuuje następnie zysk w formie np. dywidendy, a wspólnikiem

Czytaj dalej

sprzedaż nieruchomości

Przełomowy wyrok TSUE dla branży budowlanej – liczy się jednak data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a nie moment faktycznego zakończenia robót

Obserwowany długo przez branżę budowlaną spór pomiędzy Budimex a fiskusem zakończył się z korzyścią dla tego pierwszego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 2 maja 2019 r. (sygn. akt C-224/18). Wyrok ma znaczenie dla całej branży budowlanej, ponieważ organy podatkowe, a za nimi sądy administracyjne do tej pory niemal jednomyślnie uznawały, że dla

Czytaj dalej

Dane osobowe kandydata do pracy i pracownika – zmiany obowiązujące od 4 maja 2019 r.

Jednym z ponad 160 aktów normatywnych nowelizowanych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. (a obowiązującą od 4 maja 2019 r.) dostosowującą polskie przepisy do rozporządzenia RODO jest kodeks pracy. Zmianami objęte są w szczególności regulacje których przedmiotem są dane osobowe pracowników oraz kandydatów do pracy. Zgodnie z obowiązującym do dnia 4 maja 2019 r.

Czytaj dalej

Ruszają kasy on-line

Ruszają kasy on-line. Kiedy przedsiębiorca obowiązkowo musi wymienić kasę?

Z dniem 1 maja weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wprowadzająca możliwość stosowania kas rejestrujących on-line. Nie oznacza ona automatycznie obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na nowy rodzaj kas rejestrujących. Wymiana urządzeń fiskalnych będzie się odbywać stopniowo, zgodnie z terminami wprowadzonymi przez nowelizację – począwszy od branż, które według Ministerstwa Finansów są

Czytaj dalej

Nowelizacja „ustawy deweloperskiej” – regulacja umowy rezerwacyjnej.

Ustawodawca planuje nowelizację ustawy o ochronie nabywców lokali. Pomysłodawcą jest UOKIK. Jednym z założeń ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym jest normatywna regulacja umowy rezerwacyjnej. Obecnie umowa ta nie posiada ścisłej regulacji i UOKIK wskazuje, że prowadzi to do patologii na rynku pierwotnym. Zgodnie z art. 28

Czytaj dalej

Zmiany ustawodawcze

Zmiany ustawodawcze dotyczące przestępstw blankietowych, a błąd co do prawa.

Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 15 listopada 2018 r., wydanego w sprawie V KK 76/18 przyjął, że przeświadczenie sprawcy oparte na ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej braku karalności określonego zachowania, jest wystarczające dla powoływania się przez  sprawcę na błąd co do prawa. Kontratyp Error iuris ( błędu co do prawa) to instytucja prawa karnego skarbowego uregulowana

Czytaj dalej

Skan oferty

Skan oferty – zmiana stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej

                W wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r., KIO 2611/18, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skan dokumentu stworzonego w formie pisemnej jest elektroniczną kopią, zaś złożony na tej kopii podpis – poświadczeniem kopii „za zgodność z oryginałem”. Istnieje bowiem w naturze i w posiadaniu wykonawcy oryginalna oferta sporządzona w formie pisemnej, postaci papierowej, opatrzona

Czytaj dalej

Ograniczenie zatorów płatniczych

Ograniczenie zatorów płatniczych – projekt ustawy na etapie uzgodnień.

Projekt zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych trafił do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Projektodawca z jednej strony widzi konieczność przeciwdziałania patologiom rynku, z drugiej strony chcę transponować do krajowego systemu prawa rozwiązań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16.2.2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych Głównym

Czytaj dalej

Garnitury bez loga

Garnitury bez loga firmy nie dają prawa do odliczenia VAT

Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.10.2018 r. nr 0112-KDIL4.4012.411.2018.4.JK podatnik może odliczyć VAT od zakupu odzieży służbowej dla pracowników celem wykorzystania ich w czynnościach zawodowych pod warunkiem, że ubrania mają trwale naszyte w widocznym miejscu logo przedsiębiorcy. Strój pracownika, który posiada charakterystyczne cechy (np. logo, kolor) może być narzędziem promocji przedsiębiorstwa

Czytaj dalej