Kategoria: Ciekawostki

kurs euro

Średniego kursu złotego w stosunku do euro

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia w zamówieniach publicznych, określające m.in. nowe kwoty progowe i nowy…

„Estoński” CIT – kto i kiedy na nim skorzysta?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie tzw. estońskiego CIT w drugiej połowie 2020 r. lub w 2021 r. Na czym polega…

sprzedaż nieruchomości

Przełomowy wyrok TSUE dla branży budowlanej – liczy się jednak data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a nie moment faktycznego zakończenia robót

Obserwowany długo przez branżę budowlaną spór pomiędzy Budimex a fiskusem zakończył się z korzyścią dla tego pierwszego przed Trybunałem Sprawiedliwości…

Dane osobowe kandydata do pracy i pracownika – zmiany obowiązujące od 4 maja 2019 r.

Jednym z ponad 160 aktów normatywnych nowelizowanych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. (a obowiązującą od 4 maja 2019…

Ruszają kasy on-line

Ruszają kasy on-line. Kiedy przedsiębiorca obowiązkowo musi wymienić kasę?

Z dniem 1 maja weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wprowadzająca możliwość stosowania kas rejestrujących on-line. Nie oznacza…

Nowelizacja „ustawy deweloperskiej” – regulacja umowy rezerwacyjnej.

Ustawodawca planuje nowelizację ustawy o ochronie nabywców lokali. Pomysłodawcą jest UOKIK. Jednym z założeń ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego…

Zmiany ustawodawcze

Zmiany ustawodawcze dotyczące przestępstw blankietowych, a błąd co do prawa.

Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 15 listopada 2018 r., wydanego w sprawie V KK 76/18 przyjął, że przeświadczenie sprawcy oparte…

Skan oferty

Skan oferty – zmiana stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej

                W wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r., KIO 2611/18, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skan dokumentu stworzonego w…

Ograniczenie zatorów płatniczych

Ograniczenie zatorów płatniczych – projekt ustawy na etapie uzgodnień.

Projekt zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych trafił do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Projektodawca z jednej…

Garnitury bez loga

Garnitury bez loga firmy nie dają prawa do odliczenia VAT

Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.10.2018 r. nr 0112-KDIL4.4012.411.2018.4.JK podatnik może odliczyć VAT od zakupu odzieży…