Regionalny system zachęt inwestycyjnych w Turcji grupuje prowincje w sześć regionów w oparciu o ich społeczno-gospodarczy poziom rozwoju i określa odpowiednio rodzaje inwestycji realizowanych w poszczególnych branżach w tychże regionach. Potencjał ekonomiczny regionu i skala lokalnej gospodarki uwzględniane są w ustaleniu sektorów, które będą wspierane w każdym regionie, podczas gdy wielkość wsparcia określana jest bardzo często w oparciu o poziom rozwoju w regionie.

 

Kwota minimalna inwestycji zależy od regionu i branży, ale w żadnym przypadku nie może być niższa niż 1.000.000 TRL (jeden milion lirów tureckich) dla regionu 1 i 2 oraz 500,000 TRL (pięćset tysięcy lirów tureckich) dla regionów 3, 4, 5 i 6. Program przewiduje zwolnienia z opłat celnych i VAT, obniżenie podatku od osób prawnych, dofinansowanie składki ubezpieczenia społecznego pracodawcy i przydział terenu w odniesieniu do inwestycji realizowanych w rejonie 1 i 2, podczas gdy dla inwestycji realizowanych w rejonie 3, 4 i 5 przewidziano dofinansowanie odsetkowe, dodatkowo poza pozostałymi zachętami. Z drugiej strony inwestycje zrealizowane w regionie 6 mogą korzystać ze wsparcia w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego, dodatkowo poza wszystkimi zachętami dostępnymi dla regionów 1, 2, 3, 4 i 5.