W dniu 13.6.2017 r. wydano Rozporządzenie  w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów. Rozporządzenie wydane na podstawie delegacji z art. 27 ust. 8 ustawy – tj. kompetencji ustawowej umożliwiającej organom reakcję na działania nieuczciwych podatników i umożliwiającej objęcie obowiązkami SENT towarów identyfikowanych jako towary wrażliwe – rozszerza katalog produktów objętych systemem monitorowania drogowego przewozu towarów o różne kategorie olejów roślinnych. W celu ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług obowiązkiem SENT objęto towary wskazane w pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.29, od 10.41.51 do 10.41.60 i podkategorii 10.62.14.

Obowiązku zgłoszenia towarów wskazanych w rozporządzeniu nie stosuje się do towarów:

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych,

2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem,

3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy,

4) przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.