Niekorzystne zmiany w leasingu

zmiany w leasingu

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w podatkowym rozliczeniu leasingu. Zmiany, o których poinformował resort mają polegać na tym, że:

1. Raty leasingowe będą kosztem uzyskania przychodu podatnika do wysokości 150 tys. zł;

2. Wszelkie koszty nabycia i używania samochodu osobowego (w tym również leasingowanego) będą odliczane od przychodu podatkowego tylko w połowie – jeżeli samochód jest wykorzystywany do celów mieszanych, tj. zarówno firmowych jak i prywatnych.

Druga propozycja może przynieść rewolucję w podatkowym rozliczeniu leasingu. Podatnik, który wykorzystuje samochód osobowy do celów mieszanych może zaliczyć jedynie połowę wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu do kosztów uzyskania przychodów swojego przedsiębiorstwa. Powyższa zasada nie dotyczy jednak samochodów wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu – obecnie podatnik może w całości zaliczyć raty leasingowe do kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od sposobu wykorzystywania pojazdu. Jeżeli zmiany zostaną uchwalone przez sejm, zasady zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych będą takie same jak na gruncie podatku VAT. Dla celów tego podatku już teraz jeżeli podatnik wykorzystuje leasingowany pojazd do celów mieszanych, odlicza jedynie połowę podatku naliczonego wykazanego na fakturach związanych z użytkowaniem tego pojazdu (w tym faktury dokumentującej raty leasingowe). Z kolei jeśli zadeklaruje, że używa samochód tylko do celów firmowych i prowadzi odpowiednią ewidencję przebiegu pojazdu, podatnik odlicza 100% podatku naliczonego (prawdopodobnie na takich samych zasadach będzie można zaliczyć również 100% wydatków do kosztów uzyskania przychodu).

Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie zmian od 1 stycznia 2019 r. Z komunikatów resortu wynika, że jednak najprawdopodobniej zostanie zachowana zasada ochrony praw nabytych podatników do umów zawartych przed 2019 r. W takim wypadku u wszystkich podatników, którzy podpisali umowę leasingu do końca 2018 r. wydatki z tytułu użytkowania pojazdu objętego leasingiem będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na dotychczasowych zasadach. W przeszłości skorzystanie z dobrodziejstwa zasady ochrony praw nabytych wiązało się z koniecznością „zarejestrowania” umowy w urzędzie skarbowym w celu dalszego korzystania z poprzednio obowiązujących przepisów.