Sukces Kancelarii w sprawie CHF: Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu

Szanowni Państwo,

mamy dobrą wiadomość. Otóż Sąd Okręgowy w Łodzi, XII Wydział Cywilny Rodzinny udzielił zabezpieczenia poprzez udzielenie naszym Klientom uprawnienia do zawieszenia dokonywania spłaty rat kapitałowo–odsetkowych wynikających z ich umowy kredytu, w wysokości i terminach określonych umową, w okresie od dnia wydania niniejszego postanowienia do czasu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie

To oznacza, że nasi Klienci mają prawo nie płacić rat kredytu – do czasu zakończenia postępowania.

W przypadku wygrania sprawy, obowiązek płacenia rat już nie wróci, bo umowa kredytu zostanie unieważniona.