Kategoria: Kredyty we frankach

Osoba prawna ma prawo do zadośćuczynienia – Uchwała SN III CZP 22/23

Sukces Kancelarii w sprawie CHF: Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu w Banku Millennium

Szanowni Państwo, mamy dobrą wiadomość. Otóż Sąd Okręgowy w Sieradzu, I Wydział Cywilny udzielił zabezpieczenia powództwa poprzez ustalenie, że w…

Sukces Kancelarii: Unieważnienie umowy CHF z Bankiem Raiffeisen !

W dniu 24.01.2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał wyrok na mocy którego unieważnił umowę o kredyt hipoteczny, zawarty…

Do kiedy agent jest uprawniony do otrzymania prowizji?

Sukces Kancelarii: Nasi Klienci zawarli bardzo korzystną ugodę z mBankiem !

Nasi Klienci, których reprezentowaliśmy w postępowaniu sądowym przeciwko mBank S.A., otrzymali propozycję zawarcia ugody, która zakładała umorzenie całego pozostałego kredytu…

Sukces Kancelarii w sprawie CHF: Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu

Szanowni Państwo, mamy dobrą wiadomość. Otóż Sąd Okręgowy w Łodzi, XII Wydział Cywilny Rodzinny udzielił zabezpieczenia poprzez udzielenie naszym Klientom…

Osoba prawna ma prawo do zadośćuczynienia – Uchwała SN III CZP 22/23

Sukces Kancelarii w sprawie CHF: Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu

Szanowni Państwo, mamy dobrą wiadomość. Sąd Apelacyjny w Łodzi udzielił zabezpieczenia poprzez udzielenie naszym Klientom uprawnienia do wstrzymania obowiązku dokonywania…

Wyrok TSUE frankowicze

Zbyt wysoka prowizja za udzielenie pożyczki lub kredytu może naruszać prawa konsumenta – wyrok TSUE

Spis treści: 1. Jakie pytania zadał Sąd odsyłający? 2. Czy wysoka prowizja może być nieuczciwym warunkiem umownym? 3. Czy istnienie…

Jakie argumenty prezentują zwolennicy przeciwnego stanowiska?

Kredyty w CHF: wyrok TSUE dot. zasądzania odsetek od świadczenia, które podlega zwrotowi na rzecz konsumenta

Spis treści: 1. Spór o datę początkową naliczania odsetek od banku 2. Co wynikało z uchwały Sądu Najwyższego III CZP…

publikacja prasowa

Sukces Kancelarii – zawieszenie spłaty rat w sprawie p-ko Getin Noble Bank

Kolejny sukces naszej Kancelarii. Nasi Klienci w sprawie wytoczonej przeciwko Getin Noble Bank uzyskali zabezpieczenie powództwa poprzez uprawnienie Kredytobiorców do…

Kolejny sukces naszej Kancelarii w sporze z bankiem

Tym razem Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację banku od korzystnego dla Kredytobiorców wyroku Sądu I instancji i nałożył na…