TOMASZ MADEJCZYK

Radca Prawny Łódź – Tomasz Madejczyk

Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2005 – 2010 odbył dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego. W toku studiów wielokrotnie wyróżniony za wybitne wyniki w nauce, w tym medalem rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Każdorazowo zajmował czołowe miejsce ( 1 – 6 ) pod względem wyników w nauce na przeszło 200 studentów.

Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

W 2010 roku obronił pracę magisterską pod tytułem ” Treść umowy rachunku bankowego” – ” The content of a bank account contract” napisaną w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego pod kierunkiem naukowym prof. dr hab.Urszuli Promińskiej.

Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

W latach 2010 – 2013  odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego nabył w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wobec kilkuletniej współpracy z Kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów posiada doświadczenie w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych oraz indywidualnych.

Specjalizacja

  • prawo gospodarcze
  • prawo cywilne
  • prawo sportowe
  • inwestycje zagraniczne

Doświadczenie

Radca Prawny Łódź – Tomasz Madejczyk:

– reprezentował czołową spółkę budowlaną w sporach o łącznej wartości ok 9 mln zł,

– reprezentował polski podmiot budowlany w sporze z niemieckim kontrahentem, spór dotyczył umowy poddanej prawu niemieckiemu, na łączną wartość powyżej 10 mln zł,

– reprezentował polski podmiot budowlany w negocjacjach umowy na roboty budowlane o wartości powyżej 50 mln zł,

– reprezentował czołowy polski Klub sportowy w postępowaniach arbitrażowych,

– reprezentował trenera Reprezentacji Polski jednej z dyscyplin sportowych przy negocjacji i zawarciu kontraktu na stanowisko I trenera,

– reprezentował czołowych sportowców przy negocjacji i zawieraniu kontraktów sportowych i reklamowych.