Sukces Kancelarii: Unieważnienie umowy CHF z Bankiem Raiffeisen !

W dniu 24.01.2024 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał wyrok na mocy którego unieważnił umowę o kredyt hipoteczny, zawarty przez naszą Klientkę w dniu 16.05.2008 r. z ówczesnym EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen International AG S.A.), a ponadto zasądził na jej rzecz kwotę 140.673,14 zł wraz z odsetkami od dnia 24.08.2022 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Cieszymy się z sukcesu odniesionego przez naszą Klientkę i dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyła.