Spółka jawna nie będzie podatnikiem CIT aż do likwidacji

Spis treści:

1. Dlaczego spółka jawna będzie płatnikiem CIT?

2. Czy spółka jawna może stracić status podatnika CIT?

 

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) spółka jawna staje się podatnikiem CIT, jeżeli w skład jej wspólników wejdzie podmiot inny niż osoba fizyczna, a jednocześnie ta spółka przed rozpoczęciem roku obrotowego nie złoży informacji CIT-15J informując w ten sposób urząd skarbowy, że jej wspólnikami są nie tylko osoby fizyczne. Okazuje się, że taka spółka jawna może z powrotem wrócić do statusu podmiotu transparentnego podatku, tracąc status podatnika CIT.

Dlaczego spółka jawna będzie podatnikiem CIT?

Spółki jawne stają się podatnikami CIT, jeżeli spełniają warunki określone w art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o CIT:

  1. mają zarząd lub siedzibę na terytorium Polski
  2. wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne
  3. spółka jawna nie złoży w stosownym terminie informacji lub aktualizacji CIT-15J.

Administracja skarbowa stoi na stanowisku, że spółka jawna, która uzyska status podatnika CIT zachowuje ten status aż do czasu jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Zmiany w składzie osobowym spółki jawnej (np. sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce lub wystąpienie ze spółki), która już uzyska status podatnika podatku CIT, nie mają zatem wpływu na ten status. Taka wykładnia zmusza wspólników likwidacji spółki, jeżeli wspólnicy nie chcą, aby spółka dłużej pozostawała podatnikiem CIT. Następnie wspólnicy mogą zawiązać nową spółkę – już transparentną podatkowo (ze względu na udział w niej wyłącznie osób fizycznych).

Czy spółka jawna może stracić status podatnika CIT?
Czy spółka jawna może stracić status podatnika CIT?

Czy spółka jawna może stracić status podatnika CIT?

Okazuje się, że poglądu fiskusa nie podzielają sądy administracyjne. Przeciwne stanowiska zostały wyrażone w wyrokach WSA w Łodzi z 19 października 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 618/23) oraz WSA w Krakowie z 12 maja 2022 r. (sygn. akt I SA/Kr 192/22). W obu przypadkach sądy opowiedziały się przeciwko twierdzeniom, że jeżeli spółka jawna już raz stała się podatnikiem CIT, to mimo zmian w składzie osobowym pozostanie podatnikiem CIT aż do jej likwidacji. Zdaniem sądów, wycofanie się podmiotów inne niż osoby fizyczne ze składu wspólników spółki jawnej oznacza utratę statusu podatnika CIT przez tę spółką – spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nie może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Powołane orzeczenia są nieprawomocne, chociaż wydaje się że pogląd ten podzieli Naczelny Sąd Administracyjny.