Split payment odbierze korzyści z kwartalnego rozliczenia VAT?

Split payment

Od 1 lipca obowiązują przepisy o stosowaniu dobrowolnej podzielonej płatności w podatku VAT. Nabywca, jeżeli skorzysta z mechanizmu split payment, zapłaci sprzedawcy kwotę netto, natomiast kwota podatku VAT zostanie przesłana na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank dla tego sprzedawcy. Korzystanie ze środków na rachunku VAT podlega dużym ograniczeniom – środki zgromadzone na tym rachunku mogą być jedynie użyte w celach wskazanych w ustawie o VAT, m. in. zapłaty własnego zobowiązania podatkowego w VAT lub zapłaty innemu przedsiębiorcy za pomocą mechanizmu split payment. Urząd skarbowy może również wyrazić zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na inny rachunek rozliczeniowy podatnika, co umożliwi dowolne wykorzystywanie tych środków. Termin na udzielenie zgody przez urząd skarbowy wynosi jednak aż 60 dni.

Warto zwrócić uwagę, jak split payment wpłynie na podatników rozliczających się z VAT kwartalnie. Przywilej taki mogą uzyskać mniejsi podatnicy, u których sprzedaż w ciągu jednego roku podatkowego nie przekroczyła 1,2 mln euro. Podatek VAT jest w takim przypadku odprowadzany do urzędu skarbowego kwartalnie, co oznacza w pewnym sensie pożyczkę od Skarbu Państwa – przedsiębiorca ma możliwość wykorzystania w obrocie przez 3 miesiące kwot podatku VAT zapłaconych mu przez jego klientów. Przywilej ten jest stosowany przez wiele mniejszych firm, które w ten sposób poprawiają swoją płynność finansową.

Split payment może oznaczać dla tych podatników koniec korzystania z ww. przywilejów i obracania środkami pochodzącymi z podatku VAT. Jeżeli kontrahenci podatnika rozliczającego się kwartalnie opłacą wystawione faktury korzystając z mechanizmu split payment, środki odpowiadające kwocie VAT zostaną przekazane na specjalny rachunek VAT podatnika, którymi nie można swobodnie dysponować (np. do zapłaty innych podatków płatnych w miesięcznych okresach rozliczeniowych). Podatnik może wystąpić o zgodę na uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT, ale w obliczu 60-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez urząd skarbowy możliwość wykorzystania tych środków przed kwartalnym rozliczeniem podatku wydaje się być mało prawdopodobna. Rozwiązaniem sytuacji dla wielu podatników może być zawczasu uzgodnienie z kontrahentami, że nie zgadzają się na stosowanie podzielonej płatności.