Tag: korzyści Split payment

Split payment

Split payment odbierze korzyści z kwartalnego rozliczenia VAT?

Od 1 lipca obowiązują przepisy o stosowaniu dobrowolnej podzielonej płatności w podatku VAT. Nabywca, jeżeli skorzysta z mechanizmu split payment, zapłaci sprzedawcy kwotę netto, natomiast kwota podatku VAT zostanie przesłana na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank dla tego sprzedawcy. Korzystanie ze środków na rachunku VAT podlega dużym ograniczeniom – środki zgromadzone na tym rachunku

Czytaj dalej