Specjalny fundusz inwestycyjny – optymalizacja podatkowa

ksef

Spis treści:

1. Jak utworzyć specjalny fundusz inwestycyjny?

2. Jakie korzyści podatkowe daje specjalny fundusz inwestycyjny?

Spółki kapitałowe, spełniają warunki wyboru tzw. estońskiego CIT, ale nie chcą korzystać z tej formy opodatkowania mają inny instrument pozwalający na legalną optymalizację podatkową. Jest nim specjalny fundusz utworzony na cele inwestycyjne. W skrócie ów mechanizm pozwala na jednorazowe zaliczenie w koszty podatkowe przyszłych wydatków na inwestycje. Utworzenie i skorzystanie ze specjalnego funduszu inwestycyjnego wymaga spełnienia kilku kryteriów formalnych. Z naszego wpisu dowiesz się, jak natychmiast obniżyć podatki w spółce kapitałowej.

<

Jak utworzyć specjalny fundusz inwestycyjny?

Zacznijmy od tego, że specjalny fundusz inwestycyjny jest alternatywą wobec estońskiego CIT – nie można korzystać z obydwu instrumentów na raz. Fundusz może założyć Spółka kapitałowa, która m. in.:

  1. osiągnęła w poprzednim roku podatkowym przychody z działalności poniżej 100 mln zł
  2. mniej niż 50 % przychodów pochodzi m. in. z wierzytelności, pożyczek;
  3. zatrudnia co najmniej 3 osoby;
  4. udziały/akcje spółki posiadają wyłącznie osoby fizyczne;
  5. spółka nie posiada udziałów lub akcji w kapitale innej spółki.

Ponadto podatnik musi założyć dedykowany rachunek bankowy, na który będzie przelewał środki pieniężne na fundusz inwestycyjny.

Jak utworzyć specjalny fundusz inwestycyjny?

Jakie korzyści podatkowe daje specjalny fundusz inwestycyjny?

Spółka kapitałowa przelewając środki z zysku osiągniętego w poprzednim roku podatkowym na specjalny fundusz inwestycyjny jednorazowo zalicza przeznaczone środki w koszty podatkowe, a w konsekwencji natychmiastowo obniża opodatkowanie w roku podatkowym, w którym nastąpił przelew na fundusz. Przekazanie środków na specjalny fundusz inwestycyjny następuje poprzez odpis na kapitał rezerwowy z zysku z poprzedniego roku podatkowego. Warunkiem skorzystania z tej formy optymalizacji podatkowej jest osiągnięcie zysku przez spółkę kapitałową.

Należy jednak pamiętać, że środki przelane na specjalny fundusz inwestycyjny nie mogą być trzymane bezczynnie na rachunku bankowym – powinny zostać wydatkowane na cele inwestycyjne w roku, w którym dokonano odpisu lub kolejnym roku podatkowym, przy czym istnieje możliwość przedłużenia terminu do 3 lat. Środki mogą wydatkowane na nabycie i wytworzenie środków trwałych lub na opłaty leasingowe (z wyjątkiem leasingu operacyjnego) w części przeznaczonej na spłatę wartości początkowej środka trwałego.

W przeciwieństwie do estońskiego CIT, utworzenie specjalnego funduszu inwestycyjnego nie wyklucza korzystania z innych preferencji podatkowych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (takich jak np. ulga B+R) ani też wyłącza rozliczenia straty podatkowej.