Ryczałt jako recepta na Polski Ład

Polski Ład

Szukając optymalnej formy opodatkowania na 2022 r. i kolejne lata warto zastanowić się nad formą opodatkowania, która dzięki zmianom legislacyjnym nabiera co raz większej popularności – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to forma rozliczenia, którą może wybrać niemal każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Warto jednak pamiętać, że prawa do rozliczenia ryczałtem nie ma przedsiębiorca, który wykonuje usługi dla byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli rodzaj tych usług odpowiada czynnościom, które wykonywał lub wykonuje w trakcie stosunku pracy. Innymi słowy przejście na ryczałt w tej samej firmie będzie możliwe tylko wtedy, gdy pracownik zapewnia swojemu pracodawcy innego rodzaju usługi (np. tester oprogramowania zaczyna świadczyć usługi polegające na tworzeniu oprogramowania).

Rozliczając się ryczałtem przedsiębiorca nie może uwzględniać jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodu, ale sam ryczałt cechuje się względnie niskimi stawkami podatkowymi – które są uzależnione od rodzaju czynności wykonywanych przez przedsiębiorcę, a ponadto opłaca z reguły niższe składki zdrowotne. Należy natomiast policzyć, czy ryczałt faktycznie będzie się opłacać, jeżeli z ustawowego katalogu wynika, że dla danego rodzaju działalności właściwa jest stawka 17 proc., 15 proc. czy choćby 14 proc. Przy tak wysokim poziomie opodatkowania ryczałt na pewno nie będzie korzystny dla osób, które ponoszą podatkowe koszty, np. związane z zakupami towarów i usług na cele prowadzonej działalności lub zatrudnianiem innych osób. Nie będą bowiem mogły odliczyć tych wydatków od przychodu. Natomiast z pewnością ryczałt będzie opłacalny dla osób, które mają znikome koszty prowadzenia działalności (np. koszty księgowości oraz paliwa do pojazdu wykorzystywanego w firmie).

Należy pamiętać, że wybór ryczałtu powinien być poprzedzony wnikliwą analizą przewidywanych kosztów i przychodów, a także w wielu przypadkach – dla bezpieczeństwa prawnego i podatkowego – uzyskaniem interpretacji podatkowej potwierdzającej, że podatnik może rozliczać się ryczałtem według danej stawki. Organy podatkowe wielokrotnie kwestionowały stawkę ryczałtu, którą w dobrej wierze wybrał Podatnik.