Powierzenie wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – oświadczenie czy powiadomienie?

Czy wydłużenie terminu legalnego pobytu jest już pewne?

Spis treści:

1. Oświadczenie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy

2. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

3. Co się dzieje w przypadku przekroczenia terminu 14 dni na powiadomienie o powierzeniu pracy?

4. Co zrobić w przypadku przekroczenia terminu 14 dni na powiadomienie o powierzeniu pracy?

 

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w Polsce jest regulowane przez różne przepisy, w zależności od tego, od kiedy osoba ta przebywa w Polsce oraz w jakim celu. Najpopularniejszą i najwygodniejszą dla pracodawców formą zatrudnienia obywateli Ukrainy jest tzw. powierzenie wykonywania pracy. Powierzenie takie możliwe jest na podstawie oświadczenia i na podstawie powiadomienia.

Oświadczenie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy

Przed wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, polski pracodawca miał możliwość powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy wyłącznie na podstawie oświadczenia. Oświadczenie należało zarejestrować za pośrednictwem portalu praca.gov.pl z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania pracy przez cudzoziemca. Wykonywanie pracy było możliwe po wpisaniu oświadczenia do rejestru oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Praca na podstawie jednego oświadczenia może być realizowana przez 24 miesiące.

zatrudnienie obywateli ukrainy

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

W odniesieniu do obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z działaniami wojennymi, po 24 lutego 2021 r., pracodawcy mogą skorzystać z powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy na podstawie powiadomienia. Powiadomienie również jest dokonywane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, jednak w odróżnieniu od oświadczenia – nie uprzednio a następczo. Powiadomienia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy przez obywatela Ukrainy. Praca może być świadczona przez okres legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie tzw. specustawy.

Przekroczenie terminu 14 dni na powiadomienie o powierzeniu pracy

Istnieją sytuacje, w których termin 14 dni na powiadomienie zostaje przekroczony z różnych przyczyn. Przyczyny te mogą leżeć zarówno po stronie pracodawcy jak i pracownika. Warto wiedzieć przy tym, że niezależnie od przyczyn przekroczenia terminu, powiadomienie o zatrudnieniu sięgające powyżej 14 dni wstecz nie jest możliwe. System blokuje możliwość takiego powiadomienia, co stawia pracodawcę w trudnej sytuacji. Ma pierwszy rzut oka pojawiają się 2 opcje działania: ma on do wyboru dokonać powiadomienia w zakresie niezgodnej z prawdą daty rozpoczęcia pracy, mieszczącej się w 14 dniowym zakresie albo nie dokonywać powiadomienia w ogóle. Żadne z tych rozwiązań nie jest jednak rekomendowane.

pzp

Co zrobić w przypadku przekroczenia terminu 14 dni na powiadomienie o powierzeniu pracy?

Na szczęście jest 3 rozwiązanie. Polega ono na rozwiązaniu dotychczasowego stosunku pracy z obywatelem Ukrainy i wyrejestrowaniem go oraz ponownej rejestracji i dokonaniu nowego powiadomienia z zachowaniem terminu 14 dni. Jest to rozwiązanie rekomendowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Niestety to rozwiązanie nie jest wolne od zagrożeń. Nie do końca wiadomo, jak traktować i rozliczać stosunek pracy, który został wyrejestrowany i niejako „anulowany” w systemie. Nie możemy również stanowczo stwierdzić jak duże istnieje ryzyko, że pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne powierzenie wykonywania pracy. Z tych powodów, zachęcamy do bieżącego monitorowania i przestrzegania wymaganego na powiadomienie czasu.