Kategoria: Cudzoziemcy

zatrudnienie obywateli ukrainy

Status UKR – jakie ma znaczenie i czy jest istotny dla pracodawcy?

Spis treści: 1. Czym jest status UKR? 2. Co daje status UKR? 3. Kiedy można stracić status UKR? 4. Czy…

Rola Kancelarii Prawnej w legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce

Spis treści: 1. Współpraca z Kancelarią przy legalizacji pracy/pobytu cudzoziemca 2. Czy Kancelaria może złożyć wniosek w imieniu pracodawcy /…

Przetwarzanie danych osobowych pracowników z krajów trzecich

Spis treści: 1. Jaki jest zakres zastosowania RODO w kontekście zatrudnienia 2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przy zatrudnieniu…

Zatrudnienie studenta – obcokrajowca

Spis treści: 1. Student będący obywatelem państwa UE 2. Student będący obywatelem państwa trzeciego 3. Co z oświadczeniem, kiedy student…

zatrudnienie obywateli ukrainy

Powierzenie wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – oświadczenie czy powiadomienie?

Spis treści: 1. Oświadczenie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy 2. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy 3. Co się…

prawo budowlane

Outsourcing pracowniczy cudzoziemców tylko w ramach pracy tymczasowej?

Czym jest outsourcing pracowniczy? Idea outsourcingu pracowniczego polega na powierzeniu realizacji określonych zadań innej firmie, przy zaangażowaniu jej pracowników, zamiast…

wideo rozmowa

Praca zdalna cudzoziemca

W postcovidowej rzeczywistości praca zdalna jest zjawiskiem dość rozpowszechnionym. W najbliższych dniach do polskiego Kodeksu pracy wejdzie również nowelizacja przepisów…

Zatrudnianie obywateli UE, EOG i Szwajcarii

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce podlega szczególnym regulacjom prawnym. Pracodawcy decydując się na nawiązanie stosunku pracy z osobą, która nie ma…

zatrudnienie obywateli ukrainy

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy – ważna aktualizacja

28 stycznia 2023 roku weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy…

zatrudnienie obcokrajowca

Konsekwencje dla pracodawcy za naruszenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce wymaga dopełnienia formalności określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i…