Nie odliczyłeś VAT z faktury końcowej? Możesz podarować poleasingowy samochód bez podatku

Ryczałt na samochód

Okazuje się, że przedsiębiorca nie zapłaci VAT, jeżeli wykupi z leasingu samochód osobowy, a następnie podaruje go najbliższej rodzinie – pod warunkiem, że nie odliczył wcześniej VAT od faktury końcowej, wystawionej przez leasingodawcę.

Darowizna zamiast sprzedaży

Przepisy Polskie Ładu wprowadziły zasadę, że od 2022 r. przedsiębiorca, który wykupi auto z leasingu, musi czekać aż sześć lat od momentu wykupu, jeśli chce sprzedać samochód bez podatku dochodowego. Mając to na uwadze, wielu przedsiębiorców rozważanie darowiznę samochodu członkowi najbliższej rodziny. W takiej sytuacji darowizna podlega zwolnieniu z podatku, ponieważ obdarowanym jest osoba z najbliższej rodziny. Zwolnienie wynika z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Co z podatkiem VAT?

Na przeszkodzie jednak stał przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym nieodpłatne przekazanie przez podatnika samochodu na cele osobiste, w tym wszelkie darowizny podlegają opodatkowaniu VAT ze stawką 23% – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przedsiębiorca może odliczyć VAT z faktury końcowej dokumentującej nabycie samochodu będącego przedmiotem leasingu. To oznacza konieczność odprowadzenia 23% VAT od wartości rynkowej samochodu na moment przekazania darowizny.

Jak uniknąć podatku VAT

Okazuje się, że są możliwe działania, które zapobiegną naliczeniu 23% VAT od darowizny. W związku z wykupem przedsiębiorca nie powinien odliczać podatku naliczonego z faktury wykupu, zaliczać wydatku na nabycie do kosztów podatkowych ani wprowadzać samochodu do ewidencji środków trwałych. W ten sposób przedsiębiorca potwierdza, że samochód jest nabywany do majątku prywatnego, w konsekwencji darowizna nie podlega opodatkowaniu VAT. Brak podatku VAT w takiej sytuacji potwierdził fiskus w niedawnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z 17 stycznia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.958.2022.1.IO). Z kolei jeżeli przedsiębiorca z tytułu wykupu odliczy VAT, przy przekazaniu pojazdu w darowiźnie nie uniknie zapłaty VAT od darowizny.