Nie ma już wątpliwości, jak spółka powinna wejść w estoński CIT

Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

Spis treści:

1. Jak przejść na estoński CIT w trakcie roku?

2. Co rozstrzygnął Dyrektor KAS?

 

W trakcie 2023 r. pojawiały się wątpliwości dotyczące spółek, które zmieniają formę opodatkowania na estoński CIT w trakcie roku, zamiast z rozpoczęciem kolejnego. Niektóre interpretacje podatkowe oraz wyroki sądowe (z 29 sierpnia 2023 r. sygn. akt III SA/Wa 1335/23 oraz z 29 sierpnia 2023 r. sygn. akt III SA/Wa 1336/23) wskazywały na to, że spółka musiałaby jeszcze przed końcem pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym przeszła na estoński CIT sporządzić sprawozdanie finansowe i złożyć zawiadomienie o wyborze tego ryczałtu. W najnowszej interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzono jednak, że takie stanowisko nie ma uzasadnienia, a spółka ma znacznie dłuższy termin na sporządzenie sprawozdania finansowego (interpretacja indywidualna z 28 listopada 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.561.2023.1.MK).

Jak przejść na estoński CIT w trakcie roku?

 Zgodnie z art. 28j ust. 5 ustawy o CIT: „Podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem również przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości”. Interpretując ten przepis, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – chwilowo – uważał, że najpierw trzeba sporządzić sprawozdanie, a potem złożyć zawiadomienie ZAW-RD o wyborze estońskiego CIT. Czas na sporządzenie zawiadomienia byłby więc niesłychanie krótki, a wybór estońskiego CIT w trakcie roku praktycznie niemożliwy.

Jak przejść na estoński CIT w trakcie roku?

Co rozstrzygnął Dyrektor KAS?

O kolejną interpretację podatkową wystąpiła spółka, która powstała w listopadzie 2022 r., a jej pierwszy rok podatkowy miał trwać od 4 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Wyjaśniła, że rozpoczęła stosowanie estońskiego CIT od 1 stycznia 2023 r., czyli w trakcie swojego pierwszego roku podatkowego. Ostatniego dnia stycznia 2023 r. złożyła ona do urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-RD, a dopiero w marcu zamknęła księgi rachunkowe i sporządziła sprawozdanie finansowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził że spółka skutecznie wybrała opodatkowanie ryczałtem w trakcie roku, jeżeli najpierw złożyła naczelnikowi urzędu skarbowego zawiadomienie ZAW-RD, a dopiero potem sporządziła sprawozdanie finansowe.

Reasumując nie ma już wątpliwości, jak skutecznie przejść na estoński CIT w trakcie roku.