Kolejny sukces w sporze Naszych Klientów w postępowaniu w sprawie CHF – udzielenie zabezpieczenia roszczenia powodów

Szanowni Państwo,

Kolejny sukces w sporze Naszych Klientów w postępowaniu w sprawie CHF – to udzielenie zabezpieczenia roszczenia powodów.

W dniu 09 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Klientów poprzez:

a) wstrzymanie obowiązku spłaty przez nich rat wynikających z podpisanej umowy kredytowej z Bankiem do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie;

b) zakazanie Bankowi złożenia wobec Klientów oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do czasu uprawomocnienia się wyrku w niniejszej sprawie;

c) zakazanie Bankowi, w związku z zaniechaniem spłat rat przez Klientów do przekazywania informacji o niespłacaniu kredytu do instytucji BIK, KRD, ERIF itp. do czasu uprawomocnienia się wyrku w niniejszej sprawie.

Radca Prawny Tomasz Madejczyk

Madejczyk Kancelaria Prawna sp. k.