Kolejny sukces Kancelarii – udzielenie zabezpieczenia roszczenia w sprawie CHF !

Szanowni Państwo,

Kolejny wniosek został rozpoznany pozytywnie przez Sąd – udzielenie zabezpieczenia roszczenia powodów w postępowaniu w sprawie CHF:

W dniu 07 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Klientów poprzez:

  • zakazanie Bankowi złożenia wobec Klientów oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w czasie trwania postępowania;
  • wstrzymanie obowiązku spłaty przez Klientów rat kapitałowo-odsetkowych wynikających z umowy kredytowej z Bankiem na czas trwania postępowania;
  • zakazanie Bankowi, w związku z zaniechaniem spłat rat przez Klientów do przekazywania informacji o niespłacaniu kredytu do instytucji BIK, KRD, ERIF itp. w czasie trwania postępowania.

Radca Prawny Tomasz Madejczyk

Madejczyk Kancelaria Prawna sp. k.