Kolejny sukces Kancelarii – KIS przychyliła się do naszego stanowiska w spr. estońskiego CIT !

Krajowa Informacja Skarbowa przychyliła się do naszego stanowiska, zgodnie z którym nasz klient nie musi płacić estońskiego CIT od „ukrytych zysków” w związku z nabyciem przez spółkę powtarzających się świadczeń niepieniężnych od wspólników. Zgodnie z uzyskają przez nas interpretacją podatkową, jeżeli warunki usług realizowanych przez wspólników spółki w ramach powtarzalnych świadczeń będą miały charakter rynkowy i usługi te są niezbędne, jako usługi o charakterze wsparcia w realizacji działalności Spółki oraz świadczenia te nie będą dotyczyć czynności zarządczych – wynagrodzenie nie będzie stanowiło ukrytego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 3 ustawy CIT, a tym samym nie będzie podlegało opodatkowaniu.