Sukces Kancelarii przed KIO: Uwzględnienie odwołania naszego Klienta !

Kancelaria wniosła w imieniu Klienta odwołanie na czynność wyboru oferty innego Wykonawcy. W treści odwołania prawnicy Kancelarii wykazywali, że w PZP Zamawiający zaniechał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wybranego Wykonawcę. Zamawiający postawił określony warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, natomiast na etapie badania i oceny ofert, warunku tego nie ocenił.

KIO uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającego unieważnienie czynności wyboru oferty. W stosunku do jednego z Wykonawców, KIO uznała, że odrzucenie oferty byłoby przedwczesne, dlatego w tym zakresie zarzut został oddalony. Niemniej jednak, Zamawiający zobowiązany został do ponownego badania i oceny ofert, a taki był cel naszego Klienta.