Kategoria: PZP

Możliwość wypowiedzenia umowy na gruncie Prawa zamówień publicznych

Spis treści: 1. Czy umowę zawartą w trybie Pzp można wypowiedzieć bez podania przyczyny? 2. Naruszenie przepisów dotyczących opisu przedmiotu…

PZP: powoływanie się na doświadczenie zdobyte w spółce cywilnej

Spis treści: 1. Czy spółka cywilna to konsorcjum? 2. Na jakie doświadczenie może powoływać wspólnik spółki cywilnej?   Na gruncie…

kredyt we frankach wyrok sądu

Nowe progi unijne i nowy średni kurs w zamówieniach publicznych

Spis treści: 1. Co zmienia się w umowach koncesji? 2. Od kiedy obowiązuje nowe progi?   W dniu 6 grudnia…

Zamówienia in house a podwykonawstwo

Spis treści: 1. Czym jest zakaz podwykonawstwa? 2. Na czym polega kontrola Zamawiających ?

Prawo Farmaceutyczne

Zamawianie leków w trybie z wolnej ręki

Spis treści: 1. Co należy rozumieć przez pojęcie „wyjątkowej sytuacji” w PZP? 2. Czy zakup leków ratujących życie może uzasadniać…

Sukces Kancelarii przed KIO: Uwzględnienie odwołania naszego Klienta !

Kancelaria wniosła w imieniu Klienta odwołanie na czynność wyboru oferty innego Wykonawcy. W treści odwołania prawnicy Kancelarii wykazywali, że w…

podpis elektroniczny

Kiedy udostępnić wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Jawność wyraża się m.in. w tym, że każdy ma prawo żądać od Zamawiającego…

UWZGLĘDNIENIE PRZEZ KIO ODWOŁANIA NASZEGO KLIENTA !!!

Kancelaria wniosła w imieniu Klienta odwołanie na czynność wyboru oferty innego Wykonawcy. W treści odwołania prawnicy Kancelarii wykazywali, że Zamawiający…

rodo

Ocena dokumentów niewymaganych przez Zamawiającego

Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający określa warunki zamówienia oraz wskazuje jakie środki dowodowe (przedmiotowe i podmiotowe) musi złożyć…

Sukces Kancelarii – 20 milionowy kontrakt dla jednego z naszych Klientów !!!

Kancelaria reprezentowała w postępowaniu przed KIO wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgłosiliśmy w  imieniu Klienta przystąpienie do postępowania…