Kiedy nie można wybrać estońskiego CIT? Karencja 2-letnia

Minimalny podatek CIT

Zastanawiasz się nad wyborem estońskiego CIT dla swojej spółki? Uważaj na zdarzenia restrukturyzacyjne, które uniemożliwiają wybór tej formy opodatkowania przez okres kolejnych 2 lat. Złożenie zawiadomienia o przystąpieniu do estońskiego CIT mimo niespełnienia warunków oznacza ryzyko zaległości podatkowych wraz z odsetkami.

Aport przedsiębiorstwa opóźnia wejście w estoński CIT o 2 lata

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, który wyłącza z estońskiego CIT podatników, którzy zostali utworzeni m. in. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym utworzenia podatnika, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro.

W rezultacie podatnik zamierzający wybrać estoński CIT (spółka z o.o., spółka akcyjna) nie ma prawa do wyboru tej formy opodatkowania w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia utworzenia.

Tytułem przykładu, jeżeli podatnik powstał w ten sposób, że do nowo utworzonej spółki z o.o. zostało wniesione w dniu 30 listopada 2021 r. całe przedsiębiorstwo osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą (dodatkowo przyjmujemy założenie, że rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) – dopiero 1 grudnia 2023 r. podatnik będzie mógł wybrać tę formę rozliczenia podatku, a wcześniej musi rozliczać się na zasadach ogólnych.

Przekształcenie nie wyklucza estońskiego CIT

Powyższe przepisy o stosowaniu 2-letniego okresu karencji nie dotyczą podmiotów powstałych z przekształcenia. Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna i spółka jawna mogą przekształcić się w spółkę, która ma prawo korzystać z estońskiego CIT (np. w spółkę z o.o. albo spółkę akcyjną).

Na podatników powstałych w wyniku przekształcenia, których pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem podlegania pod estoński CIT nałożony został natomiast ewentualny obowiązek rozpoznania dochodu z przekształcenia, opodatkowanego stawką 19% – jednak w większości przypadków tego podatku można uniknąć. Możliwość wyboru estońskiego CIT dla przekształconych podmiotów potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wielu interpretacjach podatkowych, m. in. w interpretacji indywidualnej wydanej 20 lipca 2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.165.2022.2.AW.

Jeżeli zastanawiasz się, czy estoński CIT jest dla Ciebie, skontaktuj się z ekspertami Kancelarii Prawnej Madejczyk.