Estoński CIT – możesz prowadzić swój biznes z Polski bez płacenia podatku dochodowego

Minimalny podatek CIT

Estoński CIT – możesz prowadzić swój biznes z Polski bez płacenia podatku dochodowego

Od 2021 roku w polskim prawie podatkowym wprowadzono nowy mechanizm – tzw. estoński CIT. Pozwala spółkom na prowadzenie działalności bez podatku do czasu wypłaty dywidendy lub szeroko rozumianego podziału zysku, co oznacza, że ​​zysk nie jest opodatkowany, dopóki pozostaje w spółce i może być wydatkowany na inwestycje. Ulga formalnie dotyczy tylko polskich spółek, jednak nie ma ograniczeń dla osób będących udziałowcami takich spółek. Tym samym należy go uznać za doskonały wehikuł inwestycyjny dla obcokrajowców inwestujących w Polsce.

Idea stojąca za estońskim CIT w Polsce

Estonia znana jest z prostego, przyjaznego podatnikom systemu podatku dochodowego dla firm. Jej głównym założeniem jest to, że podatek nie jest należny od bieżących dochodów uzyskiwanych w toku działalności, lecz staje się wymagalny dopiero w przypadku wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Nie ma zaliczek ani deklaracji podatkowych, jeśli dochód pozostaje w firmie. Przyjęcie takiego systemu w Estonii w 2000 roku przyniosło zdumiewające efekty gospodarcze, w tym prawie podwojenie tempa wzrostu gospodarczego.

Polska ulga podatkowa oparta jest na przepisach wprowadzonych wcześniej w Estonii i dlatego potocznie nazywana jest „estońskim CIT”. Główną różnicą pomiędzy polskim ryczałtem od dochodów spółek (oficjalna nazwa polskiego rozwiązania) jest to, że pozostaje on alternatywą dla innych obowiązujących metod opodatkowania, takich jak tradycyjne modele opodatkowania przedsiębiorstw, które polegają na płaceniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

Korzyści z estońskiego CIT w Polsce

Wybór estońskiego CIT oznacza, że ​​firma musi płacić podatek dochodowy tylko wtedy, gdy zdecyduje się wypłacić zysk akcjonariuszom. Dopóki zyski pozostają w firmie, nie ma podatków, a firma ma więcej środków na rozwój działalności lub nowe inwestycje. Należy jednak zaznaczyć, że podział zysku jest rozumiany szeroko – to nie tylko formalna wypłata dywidendy, ale także wszelkie inne zdarzenia wywołujące taki efekt. Na przykład pożyczanie pieniędzy od Spółki akcjonariuszom w ramach estońskiego modelu opodatkowania CIT prowadzi do podobnego opodatkowania, jak w przypadku wypłaty dywidendy. To samo dotyczy wykorzystania majątku firmy (np. samochodów) na prywatne potrzeby akcjonariusza.

W pewnym momencie firma prawdopodobnie zdecyduje się jednak na wypłatę dochodów akcjonariuszom. Dodatkowym zyskiem wynikającym z zastosowania estońskiego CIT jest to, że nawet w przypadku dywidend efektywna stawka podatku dochodowego (obejmująca zarówno CIT dla firm, jak i podatek dochodowy od osób fizycznych dla właścicieli będących osobami fizycznymi) może być niska i wynosić 18,1% ( w przypadku podmiotów, których obroty nie przekraczają 2 mln euro) lub 21,2% (w przypadku pozostałych podmiotów) – najprawdopodobniej najniższa możliwa stawka podatku spośród wielu różnych form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce.

Forma prawna spółki nie stanowi problemu – kwalifikują się: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub prosta spółka akcyjna. Nie ma też znaczenia skala działalności od 2022 r. – ten model opodatkowania mogą wybrać zarówno mali, średni, jak i duzi przedsiębiorcy.

Gdzie jest haczyk?

Istnieją pewne wyjątki od możliwości wyboru estońskiego CIT. Ograniczenia te dotyczą głównie rodzaju firmy lub rodzaju działalności, w którą firma jest zaangażowana. Jedną z najważniejszych kwestii jest spełnienie tzw. kryteriów „prostej struktury kapitałowej”. Oznacza to w praktyce, że estoński CIT może przysługiwać spółce tylko wtedy, gdy jej bezpośrednimi udziałowcami są osoby fizyczne (nie spółki ani inne podmioty), a jednocześnie spółka nie posiada żadnych spółek zależnych. Kolejne wymaganie dotyczy minimalnego wymaganego zatrudnienia – firmy stosujące estoński CIT powinny zatrudniać minimum trzech pracowników, jednak nowe firmy są zwolnione z tego kryterium w pierwszym roku od założenia firmy (warunek ten jest również łagodniejszy w przypadku „małych podatników” poniżej 2 mln EUR obrotu).

Podsumowując, główne warunki, które należy spełnić, aby zastosować estoński CIT to:

  • wspólnikami lub wspólnikami spółki są osoby fizyczne (nie ma jednak wymogu posiadania obywatelstwa polskiego);
  • firma nie posiada spółek zależnych;
  • firma zatrudnia co najmniej 3 osoby (warunki są łagodniejsze w przypadku nowych firm i „małych podatników”).

Świetne rozwiązanie dla inwestorów zagranicznych

Podsumowując, estoński system CIT w Polsce można uznać za narzędzie inwestycyjne dla osób niebędących rezydentami podatkowymi Polski, zainteresowanych inwestowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Jeśli interesuje Cię estoński podatek CIT lub potrzebujesz pomocy w założeniu firmy w Polsce korzystającej z estońskiego CIT – nie wahaj się z nami skontaktować.