Dlaczego warto wdrożyć ulgę B+R przy współpracy jednostki naukowej?

Delegowanie pracowników

W 2016 r. do systemu podatkowego wprowadzona została ulga na działalność badawczo-rozwojową, która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów kwalifikowanych związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo-rozwojową. Co ważne, przedsiębiorca by skorzystać z ulgi nie musi wdrożyć wynalazku unikatowego na skalę światową. Ulgą są objęte również prace rozwojowe, rozumiane jako działalność nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. W rezultacie większość przedsiębiorstw związanych z szeroko rozumianym przemysłem, które opracowują nowe produkty, procesy lub usługi ma potencjał do skorzystania z odliczeń od podatku.

Ulga B+R a bezpieczeństwo firmy

Pomimo wielu lat okresu obowiązywania ulgi, wciąż nie cieszy się ona wystarczająco dużą popularnością. Podatnicy wskazują często obawę przed wzmożeniem kontroli ze strony organów podatkowych jako przyczynę braku zainteresowania ulgą B+R. W związku z tym należy położyć szczególny nacisk na przygotowanie do wdrożenia ulgi B+R, aby rozliczenie preferencji odbyło się bezproblemowo lub ewentualnie zakończyło na etapie czynności sprawdzających. Przed złożeniem zeznania rocznego z zastosowaniem załącznika PIT-BR lub CIT-BR (na którym rozlicza się ulgę) warto skorzystać z mechanizmów umożliwiających zabezpieczenia rozliczenia rocznego. Wśród takich metod można wymienić:

  • Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową celem potwierdzenia, że prowadzone prace B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy;
  • Udokumentowanie prac B+R w firmie w specjalnym dokumencie np. karcie projektu, opisującym zakładane cele, harmonogram, przeznaczone zasoby i rezultaty prac.

Udokumentowanie działalności badawczo-rozwojowej

Przepisy ustaw podatkowych nie nakładają wprost obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji na potrzeby ulgi badawczo rozwojowej. Warto jednak zaznaczyć, że taka dokumentacja może okazać się niezbędna dla celów dowodowych np. w przypadku zakwestionowania przez organ podatkowy odliczenia, którego dokonał podatnik w ramach ulgi B+R. Karta projektu to jedna z form dokumentowania działalności badawczo-rozwojowej, która pozwala na zabezpieczenie rozliczenia. Jest formalny zapis prowadzonego projektu definiujący m.in. jego zakres, zasoby, cele, a także zapisy dotyczące efektów prac z każdego etapu realizacji działalności badawczo-rozwojowej.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorców Kancelaria Madejczyk przygotowała dla klientów specjalną procedurę utworzenia karty projektu B+R przy współpracy z renomowaną jednostką naukową, z zachowaniem pełnej ochrony danych wrażliwych. Sporządzenie karty projektu przy współpracy z jednostką naukową pozwala na:

  1. Zabezpieczenie rozliczenia B+R na wypadek kontroli podatkowej – prace B+R będą rzetelnie i szeroko udokumentowane;
  2. Zaoszczędzenie czasu przedsiębiorcy oraz pracowników – ponieważ o odpowiednie udokumentowanie prac B+R zadba jednostka naukowa, wskazując propozycje zapisów oraz niezbędne kroki.

Zachęcamy do bezpłatnej analizy projektów prowadzonych przez przedsiębiorstwa pod kątem możliwości skorzystania z ulgi B+R.