Decyzje wspólników w Nigeryjskiej spółce ltd.

Spółki komandytowe jednak będą objęte CIT

Istnieją dwa rodzaje spotkań, na których akcjonariusze mogą podejmować decyzje dotyczące spółki:

– Zwyczajne Walne Zgromadzenia,

– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się corocznie i nie powinno upłynąć więcej niż 15 miesięcy między datą jednego ZWZ a następnym. CAMA przewiduje, że pierwsze WZA musi się odbyć w ciągu pierwszych osiemnastu (18) miesięcy od założenia.

Natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie.

Zgodnie z postanowieniami CAMA, jeżeli decyzja wymaga zgody Akcjonariuszy lub w dowolnym momencie Dyrektorzy uznają to za stosowne, Dyrektorzy zwołają nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w celu podjęcia decyzji. Dyrektorzy zwykle podejmują uchwałę zarządu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
Alternatywnie akcjonariusz lub akcjonariusze spółki mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli w dniu złożenia żądania posiadają co najmniej jedną dziesiątą opłaconego kapitału zakładowego spółki z prawem głosu.