PAULINA STRZELCZYK

Dyrektor Kancelarii mgr Paulina Strzelczyk jest absolwentką kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w branży prawniczej, w tym kilkuletnie na stanowisku kierownika Kancelarii Prawnej, które w połączeniu z posiadaną wiedzą merytoryczną, pozwoliły jej na uzyskanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do objęcia stanowiska Dyrektora Kancelarii.

Na objętym stanowisku Pani Paulina Strzelczyk zajmuje się współpracą z klientami indywidualnymi i biznesowymi, planowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem pracy Kancelarii, a także sprawami administracyjnymi i marketingowymi.

Panią Paulinę Strzelczyk cechuje wysoka kultura osobista, zaangażowanie w pracę, a także konsekwentne dążenie do wyznaczonych jej celów, co przekłada się do osiągania sukcesów całej Kancelarii.

PAULINA STRZELCZYK
Dyrektor Kancelarii