Darowizny – od 1 lipca 2023 r. wyższe kwoty wolne od podatku

Podwyższenie limitów jest dużą zmianą dla każdej osoby, która otrzymuje darowizny lub spadki, szczególnie od najbliższej rodziny. Nieopodatkowana kwota spadków i darowizn otrzymanych w ciągu pięciu lat od jednej osoby z najbliższej rodziny wzrośnie z 10 434 zł do 36 120 zł, natomiast z dalszej z 7878 zł do 27 090 zł.

Podwyższenie limitów od 1 lipca 2023 r.

Od 1 lipca 2023 r. w wyniku tzw. ustawy deregulacyjnej należny podatek będzie liczony jedynie od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej do której co do zasady należy małżonek, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, do której należą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
  • 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, do które należą pozostałe osoby.

Darowizny w grupie zerowej

Oczywiście w dalszym ciągu darowizny i spadki od najbliższej rodziny mogą być całkowicie zwolnione z podatku bez względu na wartość otrzymanego spadku lub darowizny. W tym celu trzeba spełnić warunki określone w przepisach, czyli przede wszystkim zawiadomić w ciągu sześciu miesięcy urząd skarbowy na formularzu SD-Z2 o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (chyba że zawiadamia notariusz, np. w przypadku darowizny nieruchomości).

Całkowite zwolnienie z podatku dotyczy jednak tylko rodziny z grupy zerowej, do której są zaliczani: małżonkowie, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.