Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 2024 r.

wynagrodzenie

W dniu 15 września 2023 opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 4242 zł miesięcznie brutto. Kolejna planowana podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę nastąpi 1 lipca 2024 r. – od tego dnia płaca minimalna będzie wynosić 4300 zł. Zmienią się również stawki godzinowe, które w 2024 roku osiągną kolejno 27,70 zł
z początkiem roku oraz 28,10 zł od 1 lipca 2024 r.
Wzrost minimalnej pensji niesie za sobą również kolejne podwyżki min. wzrost wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.
Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.