EDYTA GŁOWIŃSKA

Radca Prawny Edyta Głowińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2006 – 2011 odbyła dzienne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie prawa gospodarczego.

Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

W 2011 roku obroniła pracę magisterską pod tytułem „Uprzywilejowanie pracownika w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy” pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr hab. Sławomira Cieślaka. Obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą.

W latach 2012 – 2015  odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego nabyła w drodze złożenia egzaminu radcowskiego po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, uzyskując najlepszy wynik w okręgu łódzkim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w największej kancelarii radców prawnych w województwie łódzkim, gdzie uzyskała wiedzę zarówno w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych.

Specjalizacja

  • prawo zamówień publicznych
  • prawo medyczne
  • prawo pracy
  • prawo gospodarcze

Doświadczenie

Radca Prawny Edyta Głowińska była odpowiedzialna m.in. za:

  • obsługę postępowania przetargowego, w którym wartość zamówienia wyniosła ok 32 mln zł
  • obsługę podmiotów medycznego we wszelkich aspektach działalności
  • obsługę sprzedaży sieci podmiotów świadczących usługi medyczne