Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

wynagrodzenie

Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku płaca minimalna osiągnie kwotę 3010 złotych brutto. Stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 złotych brutto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie zatem o 210 złotych
w stosunku do kwoty obowiązującej w 2021 r. (2800 złotych brutto). Jest to 7,5 procentowy wzrost w porównaniu do poprzedniego roku.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, obliczone zgodnie z art. 6 ust. 4, jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania.

Ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, ale też najniższej stawki godzinowej wiąże się również wysokość innych świadczeń związanych z pracą, które są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Chodzi tu np. o odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, czy dodatek za pracę
w nocy.