Wytyczne nr 40 Brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – CVM: Cryptoactives and the Securities Market

Licencje Creative Commons

Wraz z publikacją wytycznych nr 40 z dnia 11 października 2022 r. Brazylijska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CVM) skonsolidowała swoje zrozumienie i wytyczne dotyczące definicji i regulacji aktywów kryptoaktywnych w Brazylii oraz ich związku z rynkiem papierów wartościowych.

Jednostka potwierdziła, że aktywa te co do zasady nie podlegają szczególnemu reżimowi regulacyjnemu rynku papierów wartościowych. Jednak ten system i jego ustawodawstwo (ustawa nr 6385/1976) mogą mieć zastosowanie w zależności od charakteru, cech, usług lub celów aktywów kryptoaktywnych.

W opinii CVM przyjął następujące kryteria funkcjonalne dotyczące taksonomii tokenów:

  1. Token płatniczy (lub kryptowaluta): ma na celu odtworzenie funkcji waluty, w szczególności jako jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i przechowywania wartości;
  2. Token użytkowy: używany do nabywania lub uzyskiwania dostępu do określonych produktów lub usług;
  3. Token zabezpieczony aktywami: reprezentuje jeden lub więcej aktywów, materialnych lub niematerialnych. Przykładami są tokeny bezpieczeństwa, stablecoiny, tokeny niezamienne (NFT) i inne aktywa podlegające operacjom tokenizacji.

Nawiązując do stanowiska przyjętego już na rynku międzynarodowym, CVM stwierdziło, że taka klasyfikacja nie jest wyczerpująca i że ten sam składnik aktywów może należeć do jednej lub więcej kategorii, w zależności od funkcji, jakie pełni, i praw z nim związanych w danym przypadku.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że takie aktywa są zazwyczaj oferowane przez Internet i bez ograniczeń geograficznych, ich analiza musi uwzględniać wytyczne dyrektyw 32/2005 i 33/2005 dotyczących wykorzystania Internetu odpowiednio w (i) ofertach papierów wartościowych oraz (ii) pośrednictwie w operacjach i oferowaniu papierów wartościowych emitowanych i dopuszczonych do obrotu w innych jurysdykcjach.

W opinii podkreślono również potrzebę przyjęcia systemu zwiększania przejrzystości i ujawniania informacji w odniesieniu do papierów wartościowych reprezentowanych przez kryptoaktywność. W przypadku CVM system nie ma na celu ujawniania informacji, ale narzędziem zapewniającym inwestorom wystarczające elementy do podejmowania decyzji o nabyciu, utrzymaniu lub zbyciu papierów wartościowych.

W tym sensie CVM wymienił w swojej opinii minimalny zestaw informacji związanych z papierami wartościowymi, które muszą być zawarte w dokumentach przewidzianych w przepisach wymaganych do ofertowania i obrotu tokenami.