Zapadła długo wyczekiwana przez poszkodowanych i ubezpieczycieli uchwała Sądu Najwyższego w przedmiocie wyższych niż oferowane przez ubezpieczyciela stawek najmu pojazdu zastępczego jeżeli poszkodowany skorzystał z oferty innego podmiotu.

O przedstawieniu powyższego zagadnienia prawnego pisaliśmy jakiś czas temu – link. Przymnijmy, iż sprawa która stanowiła podstawę do przedstawienia SN zagadnienia prawnego dotyczyła poszkodowanego, który najął samochód zastępczy wyżej klasy, niż samochód, który uległ uszkodzeniu w wypadku. Nadto poszkodowany odmówił skorzystania z oferty najmu pojazdu zastępczego zaoferowanej przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania w wysokości przewyższającej stawki najmu stosowane przez ubezpieczyciela.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 24 sierpnia 2017 r. (sygn. akt. III CZP 20/17) zajął następujące stanowisko:

Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego,  przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

Powyższe oznacza, iż poszkodowany najmując samochód zastępczy po stawkach wyższych niż oferowane przez ubezpieczyciela ma prawo do uzyskania odszkodowania kompensującego wyższe stawki najmu pod warunkiem, że ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione.

Z uwagi na ocenność kryterium celowości i ekonomicznego uzasadnienia na ewentualny wpływ uchwały na sytuację poszkodowanych i ubezpieczycieli poczekać należy do ujawnienia pisemnego uzasadnia uchwały oraz kształtującej się w oparciu o uchwałę linii orzeczniczej sądów powszechnych.

Jednakże już teraz warto zauważyć, że w warunkach uchwały bez znaczenia pozostają ceny rynkowe najmu samochodu zastępczego. Samo wykazanie przez poszkodowanego, że oferta podmiotu trzeciego z którego skorzystał nie odbiegała od stawek rynkowych może nie być wystarczająca do uznania, że koszty poniesione przez poszkodowanego były zasadne i celowe, kryterium porównawczym jest bowiem stawka oferowana przez ubezpieczyciela.