EDYTA KOPIEC

Sekretarka Edyta Kopiec jest absolwentką Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w branży prawniczej oraz w prowadzeniu obsługi biura kancelarii prawnych, które zdobyła w znanych Łódzkich Kancelariach Adwokackich.

Na objętym stanowisku Pani Edyta Kopiec zajmuje się obsługą systemu zarządzania kancelariami prawnymi oraz kompleksowo wspiera działania adwokatów i radców prawnych, jak również obsługą administracyjną kancelarii – obsługą sekretariatu, prowadzeniem kalendarza spotkań, dbaniem o prawidłowy przepływ dokumentów oraz informacji.  W kancelarii jest odpowiedzialna również za kontakt z klientem indywidualnym oraz biznesowym, sądami, urzędami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości.

Panią Edytę Kopiec cechuje wysoka kultura osobista, zaangażowanie w pracę, zdyscyplinowanie, systematyczność, komunikatywność, a dzięki pracy w kancelariach prawnych jej zainteresowaniem jest prawo nieruchomości, prawo gospodarcze oraz prawo upadłościowe.