Tag: Zakup nieruchomości

Zakup nieruchomości rolnej

Zakup nieruchomości rolnej

Zakup nieruchomości rolnej w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży zawartej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. – w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 83/17. Przedmiotowa kwestia była przedmiotem zagadnienia prawnego rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy w sprawie pod sygn. akt sprawy III CZP 83/17. Kanwą problemu jest wejście

Czytaj dalej