Tag: Ustawa Prawo Bankowa

wysokość opłaty

Wysokość opłaty sądowej w sprawach wynikających z czynności bankowych

Konieczność uiszczenia wysokiej opłaty sądowej może stanowić przeszkodę w wytoczeniu powództwa, zwłaszcza w sytuacji gdy wnoszone powództwo dotyczyć ma prawa…