Prawo podatkowe: jednorazowe rozliczenia nakładów na środki trwałe – projekt.

Projekt ustawy z 14.2.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przeszedł już konsultacje społeczne i został skierowany na dalszą drogę legislacyjną. Ciekawostką jest okoliczność, iż zmiana miałaby obowiązywać wstecznie od 1 stycznia 2017 r.

Ustawa wprowadza możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Wprowadzenie możliwości jednorazowej amortyzacji ma zachęcić do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Powyższą zmianę należy ocenić jak najbardziej pozytywnie, ponieważ wpłynie na zwiększenie oszczędności podatkowych przedsiębiorstw, które aktywnie inwestują. Zasadniczą kwestią pozostaje jednak finalny kształt projektu oraz to, czy dojdzie do kwalifikacji przedmiotowych przy amortyzacji.