Wnioski o pozwolenia na pracę mogą być składane wewnątrz lub też spoza Turcji. Co do wniosków spoza Turcji, aby uzyskać pozwolenie na pracę w Turcji zagraniczny pracownik musi zwrócić się do tureckiego konsulatu / ambasady w jego / jej kraju zamieszkania. W ciągu dziesięciu (10) dni od daty złożenia takiego wniosku, pracodawca powinien złożyć wniosek online o pozwolenie na pracę i wizę pracowniczą dla pracownika zagranicznego oraz złożyć odpowiednie dokumenty do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Z drugiej strony, cudzoziemcy, którzy posiadają ważne zezwolenia na pobyt (wymagana jest minimalna ważność 6 miesięcy) uprawnieni są do bezpośredniego złożenia wniosku online w celu uzyskania pozwolenia na pracę, w związku z tym nie są oni zobowiązani do składania wniosków do tureckich konsulatów. Dokumenty wymagane do wniosku należy złożyć do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, maksymalnie w przeciągu sześciu dni roboczych od złożenia wniosku online. Wyniki wniosków o wydanie pozwolenia na prace otrzymywane są w przeciągu jednego miesiąca od złożenia dokumentów w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej. Dlatego cały proces, w tym wypełnienie wymaganych dokumentów aplikacyjnych pozwolenia na pracę oraz wniosku, może potrwać do 2 miesięcy.

Zagraniczny pracownik objęty obowiązkowym systemem ubezpieczeń społecznych w swoim kraju, który posiada podpisaną i obowiązującą umowę ubezpieczenia społecznego z Turcją lub jest stroną Europejskiej Konwencji o Ubezpieczeniach Społecznych, nie będzie podlegać potrąceniom na ubezpieczenie społeczne w Turcji, jeśli przedstawi oficjalne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w kraju macierzystym. W przypadkach, w których pracownik zagraniczny pochodzi z kraju, który nie ma umowy o ubezpieczeniu społecznym z Turcją, wciąż może wystąpić 3-miesięczny okres zwolnienia w przypadku spełnienia określonych wymogów w zakresie dokumentacji. Jednakże, jeśli pracownik nie posiada żadnego zagranicznego ubezpieczenia społecznego, nałożone zostaną pełne składki